Mia Axinge om Lärarskapspriset 2016

Hallå Kollega!

I början av höstterminen fick Mia Axinge, gymnasielärare på Komvux i Örebro, ta emot Lärarskapspriset som bästa lärare i Örebro län. Pedagog Örebro blev såklart nyfikna och började ställa en massa frågor till Mia.

 

Vem är Mia Axinge?

Jag arbetar som gymnasielärare på Komvux. Jag undervisar i Svenska och har varit förstelärare i tre år nu med fokus på digitalisering och IKT.

Vi har hört att du har blivit tilldelad ett pris som länets bästa gymnasielärare och att du blivit nominerad till Lärarskapspriset 2016. Kan du berätta lite kort om dessa två priser?

Det är ett pris som instiftades förra året av Beata Kull. Det har i år utökats med flera huvudsamarbetspartners där bland annat Lärarförbunden och Liber är två av dem. Priset ges till en lärare som man anser uppfyller de kriterier som uppställts att beskriva en bra lärare. Läraren ska bland annat vara inspirerande, ligga långt fram i IKT och anpassa sin undervisning till varje elevs behov. I varje län utses en länsvinnare, som är med och tävlar om det stora priset. Jag vann länspriset för Örebro län, vilket jag är väldigt stolt över. Lärarskapspriset 2016 gick till Hanna Orrling i Helsingborg.

Eftersom du var nominerad till Lärarskapspriset fick du även delta på lärargalan i Stockholm. Kan du berätta lite om vad Lärargalan är för något?

Den 29 augusti vad det en stor gala på Nalen i Stockholm. Där bjöds det på tre rätters middag, underhållning av olika slag, korta föreläsningar och sedan delades det ut tre priser. Tillsammans med Lärarskapspriset 2016 delade Språktidningen ut ett språkpris och .SE delade ut ett digitalt pris. Fokus under hela kvällen låg på att lyfta det viktiga arbete vi utför, i kontrast till det media gärna lyfter fram, och vi fick många exempel på hur lärare satt spår i människors vidare liv.

Vi har läst motiveringarna från de elever som nominerade dig. Vet du vilka elever det är som har nominerat dig?

Ja, jag vet vilka det är. Två av mina elever berättade att det var de som hade gjort det och de skickade mig även sina motiveringar. Jag blev väldigt glad för deras sätt att visa på sin tacksamhet. De tyckte att jag var extra ordinär med mina försök att hjälpa dem. Jag tycker mest att jag fick utmana mig på ett spännande sätt för att få dem att ta sig till ett slutbetyg på kursen.

I en av nomineringarna från dina elever står det att du använder dig av alternativa digitala verktyg i din undervisning, som t.ex. YouTube-kanal och blogg. Kan du berätta lite om det?

Jag har arbetat med bloggverktyg och min Youtube-kanal PedagogMia under många år. På Komvux finns det ingen självklarhet i att elever kommer till klassrummet. Jag blev tidigt medveten om att de då måste uppdateras på andra sätt. Lärplattformen erbjöd inte det jag ville ha och då letade jag verktyg utanför det, som skulle fungera som komplement. Bloggen skriver jag på flera gånger i veckan och eleverna arbetar även på den. Den är sedan denna termin en del av en hemsida på Weebly, vilket gör att den mer tydligt hänger ihop med övrig information om kursen. Detta arbete har jag precis dragit igång och det är under uppbyggnad, utveckling och utvärdering. Jag ser redan saker jag måste tänka om kring till nästa termin.

På min Youtube-kanal lägger jag upp filmer med instruktioner kring saker mina elever behöver. Jag har framför allt filmer där jag går genom instruktionerna kring uppgifter, men även filmer om språkriktighet, epokers förtecken, skriftlig och muntligt framställning, författarporträtt med mera. Det är många fler än bara mina elever som prenumererar på min kanal och jag får ofta frågor från andra personer som önskar filmer, eller som bara tackar för filmers hjälp att förtydliga och förklara. Men fokus ligger på att ge mina elever det de behöver för att ta sig genom kursen. En viktig del i att jag började med kanalen var att jag märkte att jag hade många elever som hade en annan lärprocess än den som erbjuds i klassrummet. De vill kunna sitta hemma, lyssna på instruktioner när som helst i tid och rum och oftast flera gånger. Jag har många elever som säger att de klarat av kursen just på grund av digitala möjligheterna jag erbjuder. Därför fortsätter jag att bygga på dem. I klassrummet får jag även väldigt ofta frågan ”Finns det en film om det du ska gå genom på din kanal?”, vilket det ofta gör eller kommer att göra. Eleverna väljer då strategier för hur de vill ta till sig den kommande genomgången.

I den andra nomineringen är det tydligt att du är bra på att skapa starka och goda relationer till dina elever. En elev som nominerat dig beskriver dig bl.a. som tålmodig, engagerad och stöttande, och att det var tack vare dig som eleven klarade sin kurs. Hur arbetar du för att skapa goda relationer till dina elever?

Det är en väldigt svår fråga. Jag har gått några dagar nu och funderat på hur jag ska besvara den. Jag tror på det sociala sammanhanget i undervisningen. Även om jag är väldigt långt kommen i mina digitala verktyg kommer jag aldrig att tappa vikten av den sociala samvaron som skapar förutsättningar för kunskapsinhämtning. Jag ser mig inte som en lärare som sitter inne med all kunskap. Det kan vi som lärare inte göra längre. Jag ser mig som en guide för eleverna att ta sig fram genom kursen. Jag sitter inne med mest kunskap kring kursen, men det betyder inte att jag sitter inne med mest kunskap. Det jag framför allt älskar med undervisningen på Komvux är möjligheten att öka på elevers kunskaper och förutsättningar och att detta sker samtidigt som de ökar på mina.

Eftersom alla inte kommer till det fysiska klassrummet måste jag ännu mer tydligt arbeta med individuell handledning och se var och en. Kunskapsnivån på våra elever kan vara lika många som antalet elever och den äldsta skulle kunna vara den yngstas förälder. Det är en stor utmaning. Vi vet att elever som läser sin kurs digitalt behöver responsen och kontakten mycket snabbare än de som regelbundet kommer till klassrummet. Därför är jag noga med att frågor och texter inte ska ligga hos mig och vänta. De ska ligga hos eleven. Jag måste visa att jag har ett genuint intresse att hjälpa mina elever att nå de mål de strävar efter. Bara att se en människa och genuint vara intresserad av hen leder till goda lärmiljöer.

Sedan älskar jag att undervisa i mina ämnen, att få se elever ta till sig kunskaper och verkligen nå sina mål är oerhört berikande. Har jag fått vara med och se det ske, då har jag nått mina mål som pedagog. Jag hoppas helt enkelt att jag gör avtryck och skapar förutsättningar för deras vidare liv och utbildning. Så länge jag brinner för det ska jag fortsätta att arbeta som pedagog. När den elden falnar och dör ut, då måste jag sluta. Det måste alla lärare.

Vad är viktigt för dig i din undervisning?

Bemötande, flexibilitet, professionellt fokus och respekt för elevens kunskaper och förutsättningar. Samtidigt måste jag se till att inte curla mina elever. De ska möta ett tillräckligt stort motstånd att tampas med. Livet består av motstånd, så även studier.

Vad skulle du vilja tipsa andra lärare om?

Oj, svår fråga igen… Jag vill nog inte tipsa om så mycket. Hela nätet är fullt med bra tips att inhämta. Men jag skulle nog vilja uppmana mina kollegor att sträcka på sig och hålla huvudet högt. Oavsett hur media lägger fram vårt yrke och arbetsmiljö, så är det vi som kan det här. Det är en profession och en fråga om expertis och den är det vi som innehar, inte några som befinner sig utanför skolans väggar. Så göm dig inte. Sträck på dig och stå på dig. Ta för givet att du ska ha ett arbetsklimat som motsvarar det som förväntas att du ska ge dina elever.

Har du något motto i din yrkesroll?

Nej, det har jag nog inte. Men jag kanske borde ha ett. Jag får tänka vidare på det. 

Mia Axinge

Var hittar vi dig på webben?

Jag försöker att genomgående heta PedagogMia på nätet. Men man kan även hitta mig som miaaxinge på ställen.

Youtube: PedagogMia
Facebook: PedagogMia
Twitter: @miaaxinge
www.weebly.pedagogmia.com

 

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro 

Senast uppdaterad:

Publicerad: