Gymnasieelever utvecklar sina entreprenöriella förmågor

 Just nu är en hel del gymnasieelever fullt fokuserade på att forma och genomföra sina idéer för gymnasiearbete.  För flera av dem innebär det att starta - driva - avsluta ett UF-företag. På så sätt får de möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor.

UF logga

Detta har en positiv effekt på samarbetsförmågan, förmågan att ta beslut, förmågan att lösa problem på egen hand, kunskapen om företagande, kunskapen om möjligheter i såväl företagande som anställning och förståelse för hur olikheter kan komplettera en grupp. UF-företagande på gymnasiet innebär att elever får starta så kallade UF-företag under ett läsår på gymnasiet. Då ingår allt från affärsplan till årsredovisning med säljtillfällen, mässor, näringslivskontakt, utveckling, marknadsföring och bokföring. Det är anpassningsbart utefter elevers olika ambitionsnivåer och inriktningar.

Entreprenörskap kan handla lika mycket om att ta sig framåt, ta sig för saker, som rent företagande. Ett entreprenöriellt förhållningsätt är en inställning som eleven även kommer att ha nytta av som anställd, att kunna se möjligheter, se nya vägar och tar tag i möjligheterna. UF vill hjälpa till att skapa denna ”anda” kring entreprenörskap ute i skolorna, oavsett om utgången blir att starta eget, att studera vidare eller att ta en anställning.

I Karl Wennbergs rapport "Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF-alumners arbetsmarknadspotential och företagande" framgår att hela 90% av eleverna efter avslutat UF-år tror att det är både möjligt och roligt att driva företag och att de skulle kunna anställa sig själv redan som ung. Statistiken visar även på att sannolikheten är 44% större att individer som drivit UF-företag når chefspositioner inom arbetslivet jämfört med kontrollgruppen som inte drivit UF-företag. Tidigare UF-företagare som grupp får även en högre medellön och har färre arbetslöshetsdagar överlag. Man kan också titta på företagssidan och se att de som drivit UF-företag och sedan startat egna företag anställer fler personer tidigare och har längre livslängd på sina företag än de som inte drivit UF-företag.

Elinore Magnusson, Ida Jensen och Ninnie Larsson. Fotograf Daniel Sjökvist.

Ida tycker att det känns tryggt och seriöst att kunna visa upp denna statistik. Men det som betyder mest för henne och hennes medarbetare Elinore och Ninnie, är att se och ta del av vad det har för betydelse för eleverna, vad hon hör dem berätta och ser dem åstadkomma.

 

Som regionchef på Ung Företagsamhet  kan jag ärligt säga att jag varje dag brinner något enormt för mitt arbete, njuter av det och kanske framförallt TROR på värdet och effekten av det arbete som görs genom UF ute på skolorna, bland ungdomarna, Sveriges framtid.

 

UF-företagande är inte bara givande för eleverna utan också för de lärare som är handledare och för skolorna som helhet. På ett av UF:s senaste event pratade Malin, lärare på Virginska skolan, Magnus lärare på Tullängsgymnasiet samt Göte och Henrik från Thorén Buisness School om sina känslor inför att vara UF-lärare. De uttryckte sin glädje över att se eleverna växa och vilket bra verktyg det är för att förbereda eleverna inför framtiden.

Nationell lärarkonferens, UF. Foto: Nationella kansliet UF.

”Det är så värdefullt för mig att få följa eleverna på deras resa under UF-året, inte bara solskenshistorierna utan de som haft det tufft men som verkligen tar kliv framåt och blommar ut till förvåning.” Så uttrycker sig en av Örebros UF-lärare. En annan: ”Jag känner verkligen att UF gör verklig nytta och att eleverna växer av att få göra saker ”på riktigt” Att de får en punkt till cv:t och dessutom möjlighet till referenser är också en stor fördel.”

Pernilla Tolgfors, rektor på Thorén Buisness School uttryckte sig så här: ”Det känns fantastiskt att följa våra elever under UF-året! De utvecklas från att vara elever till att bära roller som företagare, de omsätter teorier i praktiskt handling och framför allt växer de som människor på ett oslagbart sätt. Jag är säker på att deras UF-erfarenheter kommer att ha stor betydelse för de i framtiden och bidra till att de vågar tro på sig själva och sina idéer.”

UF-mässa 2015. Foto: Pia Green.

Eleverna får själva ta ansvar för att ta en kontakt med banken, lära sig att betala fakturor och använda bankkonton.  Alla ungdomar som deltar utvecklar förmågan att samarbeta, att omvärdera information, att vara kreativa, att vara sitt eget varumärke. Genom utbildningskoncept får de möjligheten att utvecklas och stärka sitt självförtroende vilket är otroligt viktigt. Genom coachning och vägledning lär de sig att de själva måste plocka upp telefonen och ringa upp en rådgivare, ett tryckeri, en leverantör. "Det kan låta enkelt men det ligger mycket bakom att våga göra det för en hel del av våra elever", avslutar Ida.

Läs mer om UF Örebro här

Senast uppdaterad:

Publicerad: