En tidning för lärande

På Introduktionsprogrammen (IM) går de elever som för tillfället saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Orsakerna kan vara många. För att stärka elevernas lärande behöver pedagogerna arbeta på ett medvetet sätt med deras förmåga att kunna hantera språket i både tal och skrift. Många elever har under lång tid känt att de inte lyckats i skolan och det gäller för pedagogerna att hitta nya infallsvinklar för att på sikt skapa möjligheter och finna motivation för skolarbetet. Att skapa hopp om framtiden och en känsla för att det är möjligt är en mycket viktig arbetsuppgift på IM. 

Under höstterminen 2014 har lärarna Annika Walter och Lena Nyman, tillsammans med elevassistent Susanne Mårtensson, haft som mål att eleverna i klass 1C på Introduktionsprogrammen skulle ge ut sin egen tidning. Eleverna i klassen har arbetat målinriktat hela hösten för att i december kunna ge ut tidningen som en form av examensarbete. På morgonen den 15 december var målet äntligen nått efter många veckors hårt arbete. Tidningen hämtades på tryckeriet V-TAB. Under dagen blev det releasefest med redovisningar av arbeten och texter. Klassen hade bjudit in rektor, andra lärare, studievägledare och kurator för att få ta del av deras arbete. Max Jakobsson, samordnare för Kvalitetsutvecklarna, var också på plats.

Den röda tråden för arbetet har varit olika textformer och läs- och skrivstrategier på svenska och engelska men även matematikundervisningen har ingått i arbetet med tidningen. Att skapa förförståelse har varit en viktig del för att kunna bygga grunden till att tidningen skulle bli verklighet. Man har arbetat ämnesövergripande, vilket har varit en viktig förutsättning för att lyckas få eleverna engagerade, inspirerade och motiverade. Det har varit på riktigt!

-En annan sak som har gjort att vi lyckats så bra är teamkombinationen av lärare och elevassistent och samarbetet har fungerat mycket bra mellan de inblandade, säger Annika Walter. Hon fortsätter med att säga att en ytterligare faktor för framgång är ett öppet klimat i klassrummet och ett bra samarbete mellan eleverna. Man har arbetat mycket med att skapa förförståelse och det har gjorts genom enskilda uppgifter, gruppuppgifter och klassuppgifter. Sedan har elevernas texter bearbetats på flera olika sätt med stöttning, stöd och feedback både från sina lärare men även från varandra.

När elevernas texter var färdiga och bearbetade och redo att tryckas, var eleverna på studiebesök på tryckeriet och fick se när deras tidning trycktes. På morgonen den 15 december hämtades 250 tidningar på tryckeriet. Vi som var i klassrummet under den här dagen kunde inte ta miste på elevernas glädje och stolthet när de hade den färdiga tidningen i sin hand. Flera av eleverna ville ge tidningar till föräldrar och släktingar i julklapp. Det var nästan en overklig känsla och texter lästes med stolthet.

 

Har jag verkligen skrivit det här?

 

Tidningen i pappersform delades bland annat ut till personal på Virginska skolan och på Rådhuset. Arbetet har också uppmärksammats i sociala medier som Facebook och Twitter och många lärare i landet har visat intresse för att göra liknande arbeten. Annika Walter berättar vidare att det är oerhört inspirerande att så många vill prova att göra en tidning med sina elever och hon är själv övertygad om att hon kommer att prova detta med nya klasser och hoppas att fler vågar prova. Det uppstår en enorm glädje och ett nytt hopp om framtiden när eleverna upptäcker att de kan.

När jag frågade eleverna själva vad de tycker om arbetsuppgiften under höstterminen så säger de att de är oerhört nöjda över resultatet och att de helt klart skulle vilja arbeta på det här sättet igen om de fick möjlighet. De kan inte komma på något som varit mindre bra, förutom möjligtvis det faktum att de ibland ställde lite för höga krav på sig själva. Men det gav ju resultat.


Här kan du klicka för att se tidningen>>


/Anette Bergfeldt, Arbetslagsledare och lärare i svenska och engelska på Introduktionsprogrammen, Virginska skolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: