Skicka vidare! Jimmy Pettersson

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Jimmy Pettersson, förskollärare på Mariebergsskolan, som svarar på tre frågor från Elisabeth Sneitz.

Jimmy Pettersson, förskollärare på Mariebergsskolan

Jimmy Pettersson

Hej Jimmy! Berätta lite om dig själv.

Hej! Jag heter Jimmy Pettersson och är utbildad förskollärare och jobbar som skolgårdslärare på förmiddagarna och med 6-åringar på fritidshemmet på eftermiddagarna på Mariebergsskolan i södra utkanten av Örebro.

När jag på förmiddagarna jobbar som skolgårdslärare ser jag till att rasten är planerad och förberedd. Det finns material framplockat till olika aktiviteter (exempelvis hinderbana, gymnastikbana och någon typ av stafett) och det finns annat material att låna i rastboden (ex. skatebords, innebandyklubbor och styltor). Det bästa med mitt arbete är att träffa alla elever och att få ge dem bra förutsättningar för lek.

1) Du ansvarar för rastaktiviteter på Mariebergsskolan. Vad var det som gjorde att du såg ett utvecklingsbehov inom detta?

Det har vuxit fram kan man säga. För cirka 6–7 år sedan blev jag själv medveten om att det på vissa skolor anordnades rastaktiviteter. Då tyckte jag mest det verkade kul att göra något mer med rasten än att bara gå och ”vakta”. Det blev väl startskottet för allt och jag började leta information om vad jag kunde göra på rasten med eleverna. En lågstadieelev har ungefär 8 timmar rast i veckan, det är en hel dag! En dag som tidigare varit helt utan planering! Inte konstigt att de flesta trygghetsärenden sker på rasten!

2) Vad har varit fokus i utvecklingsarbetet? Hur har det gått?

I början var fokus på att jag eller en kollega skulle hålla i en aktivitet, men efter ett tag upptäckte vi att det var svårt att fånga alla i en aktivitet. Då började vi jobba mer med att ge förutsättningar för lek. Till exempel ville några barn cykla på rasten. Vi hittade en yta som skulle fungera och med hjälp av Marcus Edin på Örebro läns idrottsförbund kunde vi måla ytan för att stimulera till ytterligare lek. Några andra barn ville bygga kojor i skogen. Hur kunde vi lösa det? Vi hade ett skogsparti men väldigt lite att bygga med. Vi ringde kommunen och bad om pinnar och sedan har vi tagit ut ett gäng lastpallar som barnen kan bygga med. Vi kan säga att vi försöker skapa så många olika lekmiljöer det bara går. Plus att vi fortfarande har styrda aktiviteter som vi erbjuder. Målet är att ha en bollek, en rörelselek och en lite klurigare lek varje rast. En annan sak vi nu lägger fokus på är att vuxna ska vara mer närvarande på rasten och mer tillåtande. Det senaste vi nu ska lägga fokus på är att elever ska leda aktiviteter. Vi vill få fler barn i rörelse helt enkelt!

3) Vilka fördelar har detta arbete gett?

Nu efter 6 år är det väldigt tydligt; finns det en struktur på rasten så ökar tryggheten på skolan och kränkningsärendena minskar. På Mariebergsskolan har vi 2 år i rad haft bland den högsta tryggheten i Örebro Kommun, enligt den årliga trygghetsenkäten. En stor del i detta tror jag den strukturerade rastverksamheten bidrar med. Det blir heller inga ensamma barn på rasten eftersom vi erbjuder flera aktiviteter och det finns oftast något som passar alla. Vi ser också att dessa aktiviteter skapar gemenskap över åldrarna. Min absoluta höjdpunkt är när den ensamma killen i år 6 hittade nya kompisar i år 3 tack vare skateboardåkandet på rasten.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Herish Kuhi, elevkoordinator på Gumaeliusskolan:

  1. Du är elevkoordinator på Gumaeliusskolan; hur ser ditt arbete ut under en dag?
  2. Vilka fördelar ser du med att ha en elevkoordinator kopplad till arbetslaget?
  3. Vilken är den största utmaningen i din roll som elevkoordinator?

Senast uppdaterad:

Publicerad: