SångLärKan –  språk, gemenskap och glädje

Barn och pappa

”Jag är här, du är här, viiiiii är tillsammans.” Sången ljuder högt och barn och föräldrar sjunger vad de kan. Det är samling med SångLärKan och startsången har dragit igång. 

 

Är det någon som pratar något mer språk än svenska?” Jag ställer frågan till gruppen och genast svarar både barn och föräldrar vilka mer språk de talar. ”Ja men då sjunger vi på kurdiska också. Låter det så här?

Lite fniss och skratt uppstår när jag som ”gammelsvensk” försöker mig på att leda sången på de olika språk som finns i gruppen. Föräldrarna som är med hjälper gärna till när det låter tokigt och rättar även grammatiken som inte alltid visar sig vara rätt.

En samling med SångLärKan är igång och barn, föräldrar och pedagoger sjunger och spelar i 30-40minuter tillsammans. Men vad har då SångLärKan för syfte mer än att ge en glädjefylld sångstund tillsammans?

SångLärKans syfte:

Utveckla språket.

Det gör vi genom att sjunga på svenska, men också genom att uppmärksamma de olika hemspråken som finns i gruppen. Genom att lyfta fram hemspråken och låta de ta plats i samlingen stärks barnens och de vuxnas flerspråkiga identitet.

Det svenska språket förstärks genom sångernas melodi och frasering samtidigt som texterna och illustrationer till dessa går att se på en power point-presentation vid varje tillfälle. Varje sång har egna illustrationer, vilket gör att barnen vet vilken sång det är som kommer, eftersom de är väldigt snabba att lära sig vad bilderna är kopplade till för sång. Bilderna hjälper även de vuxna att förstå innehållet i sångerna eller påminna dem om betydelsen av ord. Som en förälder skrattande uttrycker det efter att vi hade sjungit Lille katt och hon till slut förstår, efter att ha hört sina barn sjunga den många gånger om; ”Nu förstår jag vad man skrattar åt!” och så pekar hon och förklarar att hon äntligen förstår det där med att “kon sket på broa”. Ett annat exempel är när vi sjunger en sång om världens barn som sjunger för fred på jorden. Sången ger anledning att prata om vad fred betyder, vilket är ett ord varken barn eller föräldrar i den här gruppen kan. När vi sjungit sången säger en pappa med eftertryck i rösten ”Den här sången borde man sjunga i mitt hemland” och lämnar oss allihop i eftertänksam tystnad.

Sångerna väljs ur ett språk-perspektiv och språkmedvetenhet finns bakom varje sång. I och med att varje sång illustreras så blir det naturligt att prata om innebörden i språket med hjälp av dem. Många ord går såklart också väldigt bra att träna med hjälp av sång och rörelser, så som till exempel prepositioner, verb, kroppsdelar och känslor.

Stärka självkänslan och den positiva gruppkänslan.

Sångerna i SångLärKans samlingar väljs inte bara utifrån ett språkligt perspektiv utan också utifrån vår svenska sångskatt och möjligheten att ge en musikalisk upplevelse. Men framför allt sjunger vi alltid sånger för att hjälpa till att stärka självkänslan hos individerna som är med. Att exempelvis sjunga om sig själv och om sin kompis som viktig och oersättlig sätter spår hos både stora och små. Lika viktigt är det att med hjälp av sången skapa ett ”vi” som mår bra och tar hand om varandra.

Tre barn

Ökad delaktighet i barnens värld och samverkan mellan förskola och hem. 

En annan tanke bakom SångLärKan innefattar ett föräldraperspektiv. Som barn och förälder är det ibland svårt att hitta aktiviteter som man faktiskt gör tillsammans. SångLärKan erbjuder ett tillfälle där man är aktiva tillsammans och ger en gemensam upplevelse att prata om eller sjunga sånger från senare. Insynen i barnens värld och vad förskolan innebär ökar, framför allt för nyanlända och de som inte gått i det svenska skolsystemet. Det kan vara svårt nog för en ”gammelsvensk” förälder att ha insyn i sina barns vardag på förskolan/skolan men har du dessutom svårt att förstå svenska språket eller aldrig har gått i det svenska skolsystemet kan det vara svårt att känna sig delaktig. I sångsamlingar vävs därför även samtal om förskolans arbete in. SångLärKan vill hjälpa till att bygga broar och öka känslan av delaktighet för föräldrarna.

Må bättre. 

Sist, men inte minst, finns syftet att ge en stund av glädje och välmående. Forskning visar i många olika studier, exempelvis i Töres Theorells Noter – om musik och hälsa, hur sång tillsammans kan få oss att må väl, såväl fysiskt som psykiskt. Det är inte bara det egna sjungandet som får oss att må väl utan också det sociala sammanhang det medför att sjunga tillsammans med andra samt upplevelsen det kan ge att göra något musikaliskt ihop. Många familjer som jag möter med SångLärKan har tuffa livsomständigheter, vilket gör att en stund med sång och glädje tillsammans kan vara en hälsosam ljuspunkt i veckan.

SångLärKan är ute på aktuella skolor en gång i veckan. Däremellan har förskolorna en CD-skiva med några av sångerna på som barnen kan lyssna på och dansa till när de önskar. De familjer som önskar får också en skiva och när föräldrarna sen är med på samlingen märks det att de ofta lyssnar på skivan hemma, både föräldrar, barn och syskon kan sångerna. Personal på förskola har reflekterat över att sångerna har blivit en gemensam nämnare bland såväl barn som vuxna genom att sångerna används spontant under veckorna och man uttrycker det som att ”Sångerna har skapat glädje och gemenskap på huset bland både barn och pedagoger!”

Som avslutning på höstterminen 2015 åkte familjer från två förskolor till Kulturskolan och spelade in 8 sånger som de nu har kvar som minne och som ger chansen till att fortsätta sjunga och lyssna såväl hemma som på förskolan.

Jag brinner för att sprida sångglädjen och det som den kan ge till barnen och familjerna jag träffar i mitt arbete på förskolorna i Vivalla. Min förhoppning är att fler sånglärkor kan börja flyga runt och göra samma eller liknande sak. Det är min starka övertygelse att detta kan vara en del det viktiga integrationsarbetet som är nog så aktuellt i dagens mångkulturella samhälle.

 

/ Karin Svärdh - språkmusiker och pedagog, SångLärKan, Vivalla förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: