Vägledande samspel - ICDP: Utbildning till diplomerad vägledare

För dig som är pedagog i kommunal förskola och grundskola/anpassad grundskola

I januari 2024 startar en vägledarutbildning som pågår under tre terminer. Efter avslutad utbildning är du som deltagare diplomerad vägledare, det vill säga behörig att hålla i vägledningsgrupper och implementera programmet Vägledande samspel på din förskola/skola.

Information om utbildningen, omfattning och utbildningsdatum

  • Utbildningen omfattar två nivåer: Nivå 1 (vt 2024 – ht 2024) fem heldagar och nivå 2 (ht 2024 – vt 2025) fem heldagar.
  • Utbildningen kommer ges följande torsdagar: 25/1, 29/2, 4/4, 16/5 samt en torsdag i början av ht 2025.
  • Datum för nivå 2 lämnas ut vid kursstart.
  • Lokal meddelas senare.
  • Sista anmälningsdag är den 15 december.

Kostnad

Efter avslutad vägledarutbildning faktureras respektive enhet 300 kr per deltagare, vilket är kostnaden för registrering av diplomerad vägledare hos stiftelsen ICDP Sverige. I summan ingår ett årsabonnemang med tillgång till material på stiftelsens hemsida. Utbildningen är i övrigt kostnadsfri.

Utbildningens innehåll och syfte

Vägledande samspel – ICDP är ett hälsofrämjande och resursorienterat program som utgår från att det positiva samspelet mellan barn och vuxna är avgörande för barns utveckling och lärande. Under utbildningen kommer deltagaren att få såväl teoretisk som praktisk utbildning i hur arbetet med Vägledande samspel går till. Efter avslutad utbildning till diplomerad vägledare är deltagaren behörig att hålla i vägledningsgrupper. I vägledningsgrupperna, som är grunden i programmet, arbetar man med att benämna, stärka och utveckla pedagogers förmåga att samspela med sina elever. Pedagogerna som deltar i vägledningsgrupp ges möjlighet att skapa samsyn kring bland annat barn-/elevsyn och förhållningssätt samt stärka arbetet utifrån barnkonventionen.

Utbildningen vänder sig till enheter som önskar använda programmet som verktyg och förhållningsätt i sin verksamhet. Målet är att diplomerade vägledare efter avslutad utbildning kontinuerligt ges möjlighet att hålla i vägledningsgrupper.

Deltagare anmäler sig till vägledarutbildningen i samråd med rektor/ansvarig chef. 

Frågor?

Kontakta någon av utbildarna:

Johanna Berglund, psykolog Psykologgruppen
johanna.berglund@orebro.se
019-21 22 55

Michael Dahlman, psykolog Psykologgruppen
michael.dahlman@orebro.se
019-21 12 11

Senast uppdaterad:

Publicerad: