ICDP-utbildning för att utveckla ledarskapet

Rektorer behöver också utbildning inom Vägledande samspel - ICDP. Syftet är att implementera programmet i verksamheterna samt att utveckla ett ledarskap som bygger på värderingarna och förhållningssättet. Vi besökte ett utbildningstillfälle för att få veta mer.

Anna Jorbrant och Therese Svedin (bilden), rektorer på Mariebergs förskola respektive Mosjö och Törsjö förskolor, deltar på ledarutbildningen inom Vägledande samspel - ICDP. De tycker utbildningen är bra och tar med sig mycket tillbaka till verksamheterna.

– ICDP arbetet har handlat mycket om relationen barn/pedagog men det är lika viktigt när det gäller relationen chef/medarbetare. Utbildningen bidrar verkligen till att bredda perspektiven, säger Therese Svedin.

"ICDP grunden för det vi gör"

Båda tycker att utbildningen ger viktig påfyllnad inom ett område där kunskapen behöver fräschas upp. De båda rektorerna har gått ICDP-utbildningar för pedagoger tidigare, men det börjar bli några år sedan. Både Anna och Therese är också relativt nya i rektorsrollen och utbildningen bidrar till trygghet och ramar i yrkesutövningen.

– ICDP är ju grunden för det vi gör i förskolan med till exempel bemötande, förhållningssätt och värdegrund. Våra medarbetare jobbar efter synsättet och när vi anställer medarbetare så är det viktigt att informera och hitta rätt kopplat till ICDP, säger Anna Jorbrant.

Har utbildningen på något sätt förändrat ert ledarskap?

– Ja, det tycker jag. Det tydliggör och sätter ord på det man gör. I verksamheten har jag till exempel lagt till övningar kopplat till ICDP på våra APT-träffar, säger Therese Svedin.

– Utbildningen ger mig tillfälle att reflektera kring mitt egna ledarskap kopplat till ICDP, säger Anna Jorbrant.

Efter genomförd utbildning är rektorernas uppdrag att stödja implementering av programmet och dess förhållningssätt i den egna verksamheten, samt att kunna använda det i sitt eget ledarskap i mötet med personal, vårdnadshavare och barn/elever.

Bredd av deltagare

Utbildningen ger kunskap om programmets centrala delar, dess förankring i teori samt forskning om vad som gynnar barns/elevers utveckling och lärande. När vi besöker utbildningsdagen berör deltagarna områden som anknytningsteorin, trygghetscirkeln och gyllene ögonblick. Diskussioner kring litteratur står också på programmet.

Utbildningen ledas av Tua Larsson, psykologgruppen och Kristina Karlsson, biträdande rektor Gumaeliusskolan som är utbildade inom programmet. Totalt finns åtta stycken utbildare i Örebro kommun.

– Så kul att vi har fått en bredd av deltagare – från förskola upp till åk 9. Det här är frågor som ofta förknippas med förskola men är minst lika viktiga i skolan. Rektorerna är väldigt viktiga i arbetet, och när rektorer från förskola och grundskola möts berikar perspektiven varandra, säger Tua Larsson.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: