Uppdatering/fördjupning för diplomerade vägledare i förskolan

Vägledarutbildningar för personal verksamma i förskolan har genomförts under många år i Örebro kommun. Nu kommer ett erbjudande till dig som gått vägledarutbildning tidigare att anmäla dig till en fördjupning för att del av ny litteratur och ny kunskap om programmet Vägledande samspel – ICDP.

Vill du utveckla och fördjupa din kunskap i programmet Vägledande samspel-ICDP? Behöver du få nya infallsvinklar och idéer om hur du kan använda Vägledande samspel i ditt arbete? Vill du träffa andra vägledare i förskolan och ta del av deras erfarenheter av Vägledande samspel?

Vi kommer träffas vid fyra tillfällen under våren 2024, en heldag och tre halvdagar.

Ett axplock av innehållet på träffarna

  • Ny litteratur, teori och forskning
  • Vägledande samspel kopplat till verksamhetens grunduppdrag, styrdokument, barnkonventionen mm.
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte runt organisatoriska förutsättningar för arbetet med Vägledande samspel
  • Inspiration och idéer kring upplägg och innehåll i det praktiska arbetet med Vägledande samspel

Träffarna kommer att innehålla information och korta föreläsningar. Stort utrymme kommer att ges till deltagarna att diskutera frågeställningar kopplat till utbildningsinnehållet och den egna verksamheten samt tid till att byta erfarenheter av uppdraget som vägledare.

Som deltagare läser du vissa texter som ett underlag för gemensamma diskussioner.

Datum och plats

  • Tisdag 13 februari, klockan 8.30-15.00
  • Onsdag 13 mars, klockan 8.30-12.00
  • Torsdag 18 april, klockan 13.00-16.30
  • Fredag 17 maj, klockan 8.30-12.00

Lokal meddelas i samband med bekräftelse.

Antal platser

Antalet platser är max 16 personer. Vid fler sökande än platser sker urval av utbildargruppen grundat på förskoleområde samt antal år sedan avslutad utbildning.

Kostnad

Gratis, fika ingår

Litteratur

Böcker för litteraturläsning kommer att finnas för utlåning.

Utbildare

Utbildargruppen i Vägledande samspel - ICDP, Örebro kommun.

Vid frågor, kontakta gärna:

Gunilla Eriksson Bergström gunilla.eriksson.bergstrom@orebro.se.
Tel: 076-551 31 68

Senast uppdaterad:

Publicerad: