Tips på startuppgifter i matematik

I januari 2019 skrev jag ett blogginlägg om startuppgifter. På några år hinner man ju tänka nytt, tänka om och även såklart behålla saker som funkat bra. Det gamla blogginlägget var och är uppskattat av många. Jag tänkte därför uppdaterar er med lite fler tips, inom matematik denna gång. Dessa tips är några av de uppgifter jag använder mest just nu.

Jag lägger mellan 5–15 minuter på en startuppgift. Jag vill att eleverna ska få repetera och befästa det vi jobbat med, att de får mängdträning. Ofta vill jag väcka ”mattetänket” till liv inför en lektion. Jag vill hjälpa eleverna att upptäcka och se matematiken, att förstå sammanhang och upptäcka mönster. Jag ser hur eleverna växer genom att först försöka enskilt och sedan fortsätta att sätta ord på och utveckla sina kunskaper tillsammans med andra i en helklassdiskussion.

  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Lgr 11 (Kursplan i matematik, ur syftestexten)

Blandade startuppgifter för en hel månad

Jag använder fortfarande startuppgifterna på A3 som jag gör själv med en ruta för varje dag. De använder vi varje morgon för att få en lugn start. Jag gör dem alltid i 4 nivåer med en baksida där det finns extrauppgifter.

Dessa uppgifter är exempelvis veckodagar, månader, världsdelar, lucktal, uppställning, talkamrater, skiljetecken, stavning, bråk, problemlösning osv. Eleverna ska kunna jobba ganska självgående med dessa så att jag kan kolla av frånvaro, skanna av hur gruppen mår och se till att alla kommer in på morgonen.

Klicka här för att komma till startuppgifterna i Driven.

Dagens tal

Dagen tal går ju att göra på många olika sätt. Jag skriver exempelvis talet 20 på tavlan. Uppgiften är att komma på hur jag fått 20. I början skulle de komma på så många uttryck med addition som möjligt. Sedan kanske med subtraktion men nu kör vi oftast valfritt räknesätt. Antingen kan eleverna bara fundera tyst eller så skriver de i sin tankebok, vilket vi oftast gör.

När det gått en liten stund så få alla dela med sig av uttryck de gjort och vi skriver upp dem på tavlan runt dagens tal, 20. De brukar komma på fler och fler avancerade uttryck för dagens tal ju fler gånger man gjort detta. Ibland får de med alla räknesätt samma uttryck. Blir det fel så hjälps vi åt att klura och korrigera. Det händer att det blir så kluriga tal som i exemplet med 12 här nedan.

Det bästa med denna uppgift är att alla kan jobba med uppgiften på sin nivå, inspireras av andra och lära av andra när vi gemensamt går igenom uttrycken. Ibland har vi kört EPA (enskilt, par, alla) men oftast jobbar vi enskilt och därefter alla. I alla fall när vi använder det som en snabb startuppgift bara. Jag har även använt detta till hela lektioner för att koppla ihop det med och träna på likhetstecknet.

Först gjorde vi då som ovan, men jag skrev alla uttryck på rad. Därefter pekade jag på alla uttryck, ett i taget, och frågade efter svaret. Alla svarade ju såklart 16 på alla uttryck jag pekade på eftersom dagens tal var 16. Sedan satte jag likhetstecken mellan alla uttryck och frågade ”Kan jag göra så här? Varför/varför inte?” Lektionen efter arbetade vi med likhetstecknet igen och gjorde detta arbetsblad som ni ser på bild 4.

Bild 1 och 2

Bild 3 och 4

Klicka här för att komma till arbetsbladet i Driven.

Detektiv

Jag fick ett tips av en Instagramkollega kring uppgiften ovan. Skriv upp uttryck på tavlan med likhetstecken mellan men ha några felaktiga. Eleverna får vara detektiver rätta till uttrycken så att de stämmer och är likamed.

Exempelvis 11=10-7+8= 13-2= 23-14= 4+6+7-6= 3*3+4 och så vidare.

Här är det en fördel att eleverna jobbar i par så att de kan diskutera och motivera varför något ska ändras och hur innan helklassdiskussionen. Att leka detektiver är uppskattat och något vi gör ofta i olika uppgifter.

Uppställning och positionssystemet

En annan rolig startupgift är att låta eleverna göra en uppställning, addition, med 4 (eller 6) siffror med hjälp av en tärning. Uppgiften kan vara: kom närmast 100. Få det största talet. Få det minsta talet. Använd samma siffror och få en mindre/större summa.

De fyller i varje siffra i uppställningen efter varje gång tärningen slås. Man kan inte vänta tills man fått alla siffror. Vi tränar på positionssystemet med en snabb och uppskattad startuppgift som denna.

Vilka hör ihop och varför?

Jag brukar skriva upp några tal på tavlan och be dem göra uttryck av talen, inklusive svar.

De kan, enligt bilden nedan, bilda exempelvis uttrycket 3+5=8, 5+4=9 3*3=9 osv. Jag frågar därefter ”Vilka fler uttryck kan du göra av 3, 5?” Vi tittar på sambanden mellan räknesätten. Även detta är en uppskattad uppgift. De brukar först tänka en stund enskilt och även skriva i tankeboken innan vi samtalar i helklass. Jag försöker skapa uppgifter så att alla kan delta på olika nivåer.

Tre hör ihop, en ska bort

”Tre hör ihop, en ska bort” kan vara bra att göra EPA. Första gången kan det vara svårt att komma på hur de hör ihop, men sedan flyter de på och de inspirerar varandra. De ska exempelvis svara Kort 1, 3 och 4 hör ihop eftersom de är additioner. Bild 2 ska bort för det är det enda kortet med subtraktion.

Klicka här för att komma till uppgifterna i min Drive.

Räknehändelser

Lägg fram tankeboken eller ett papper/ mini-whiteboard och ha instruktionen ”Skriv en räknehändelse till uttrycket 4+7=11 i din tankebok.” på tavlan.

Ullis material

Jag har även använt Ullis material (Ullis skolsida på Instagram) för att träna huvudräkning. Eleverna jobbar med ett A4 i en vecka. Det finns i olika nivåer och inom olika talområden och räknesätt och har som syfte att automatisera huvudräkning. Klicka här för att komma till Ullis material

Jag kan även skriva några uppställningar på tavlan i olika nivåer, en räknehändelse eller visa en problemlösningsuppgift som eleverna ska lösa i en tankebok enskilt eller i par.

Jag hoppas att du fått några nya tips eller blivit påmind om uppgifter som fallit glömska.

Ha en fin vecka!

/Emma

@kunskap_gladje_trygghet

Senast uppdaterad:

Publicerad: