Med Instagram som redskap i skolans vardag del 1

I mina två första blogginlägg här på Pedagog Örebro tänkte jag dela med mig lite av hur jag jobbar med Instagram som verktyg i min vardag. I det här inlägget vill jag berätta hur det började och förmedla mitt syfte med att ha ett lärarinstagramkonto.

Instagram-bild

Det började 2017 med att jag i januari startade ett nytt Instagram-konto där jag följde andra lärare och så småningom la upp lite från min egen vardag i skolan. Jag upptäckte snabbt all glädje och alla kollegor som stöttade, peppade och inspirerade varandra. Men jag ville också hitta en snabb och enkel kanal ut till föräldrar. Jag ville få dem närmre mitt klassrum och den vardag vi hade tillsammans med deras barn.

Ganska omgående kände jag mig trygg i att även våga släppa in föräldrarna. Jag fick en positiv respons från både föräldrar och elever.. Eleverna kom till skolan och hade ytterligare en motivation och en ny mottagare för saker de gjorde i skolan.

Föräldrar får bättre inblick

De ville visa upp sitt skolarbete och många till och med arbetade mer noggrant än tidigare. Föräldrar upplevde ur sitt perspektiv att de fick en inblick i vad vi gjorde och ett vuxenperspektiv från mig på det barnen berättade om hemma. Föräldrar som tidigare hade haft svårt att få sina barn att berätta om dagen hade nu något som de kunde utgå från vid samtal hemma. Jag upplever att föräldrar som känner sig informerade också känner sig trygga. Trygga föräldrar ökar förutsättningarna för trygga elever och ett gott samarbete mellan föräldrar och skola, med eleven i centrum.

Vad är syftet?

Syftet med mitt Instagramkonto idag är att ge föräldrar en snabb och enkel inblick i sitt barns vardag i skolan, bland annat för att lättare kunna prata om skolan hemma och på så sätt befästa saker vi arbetat med och tränar på.

Jag vill som sagt få föräldrar närmare sitt barns skolvardag. Jag vill ha ett lätt sätt att dela med mig av verksamheten på. Idag upplever jag att färre och färre föräldrar läser veckobrev och att de inte går in på våra plattformar så ofta som vi önskar. Jag vill ha en snabbare kanal ut till föräldrar. Syftet är också att ge eleverna ytterligare en mottagare för saker de gör för att på så sätt också öka motivationen. Ibland lägger jag upp vad vi kommer arbeta med för att föräldrar ska kunna förbereda det vi ska göra eller klura tillsammans på en ledtråd till GOTD. När elever är sjuka eller lediga har föräldrar möjlighet att se vad vi jobbat med under veckan så att de kan samtala hemma eller på semestern om det vi gör i skolan. 

Bild på olika skolkonton på Instagram

Fröken Anna har länkat många skolkonton på sin hemsida

Ett annat syfte är att nätverka med kollegor ute i landet, att kanske till och med få en ökad samsyn på verksamheten och vårt uppdrag. Jag vill ta del av vad kollegor som jobbar i samma årskurser som jag gör och hur. Jag får otroligt många tips, tankar och nya idéer. Jag vill inspireras och inspirera andra. Dela med mig av det som fungerat bra och ta del av saker andra gjort som fungerat bra.

Stor möjlighet till kollegialt lärande

Många upplever nog som jag att andra gången man gör samma sak, till exempel vid halvklass, blir oftast en ännu bättre lektion. På Instagram kan jag snabbt ta del av andras erfarenhet och göra om det till mitt. På Instagram upplever jag också att det är lättare att hitta än på Facebook där de inlägg man sett och vill läsa igen lätt hoppar ner i flödet och försvinner. På Instagram hittar man sina favoriter som man följer och lätt kan gå in på. Det är en otroligt stor möjlighet till kollegialt lärande för att utveckla sin egen undervisning. Jag vill få andra att se vilket kul yrke läraryrket är och hur mycket många av oss brinner för att lära ut, lära om och lära nytt

I år har flera kollegor på Brunnsskolan startat konton på Instagram och då har vi också en ökad möjlighet att tipsa varandra om vi ser något spännande inlägg eller hittar ett bra material om just det arbetsområde kollegorna jobbar med bara genom att tagga varandra. Nästa år kommer jag att kunna gå in på kollegans Instagram för att se vad de gjort med samma årskurs året innan, istället för att endast titta i en pedagogisk planering de använt eller följa skolans ämnesplan för det centrala innehållet. Det blir mer ”levande” genom bilder och inlägg på Instagram.

I nästa inlägg tar jag upp hur du kan komma igång och vad du kan behöva tänka på om du vill starta ett konto. Jag beskriver också hur jag får det att fungera praktiskt i min vardag.

Vi hörs snart igen!

/Emma

Instagram: kunskap_gladje_trygghet

Senast uppdaterad:

Publicerad: