Även om vuxenvärlden är lite sena på bollen är det inte för sent att förebygga och främja barns utsatthet på nätet..

I morgonens nyhetssändning i P4 Örebro pratar de om polisens nya kampanj för att öka kunskapen om vad lagen säger om integritet, sexövergrepp och barnpornografibrott på nätet. Antalet nakenbilder som skickas av barn har ökat de senaste åren och vissa barn är så unga som 7 år. Jag slås återigen av vilket viktigt uppdrag jag har, som vi har, tillsammans!

I början av veckan kom domen mot den 40-årige man som åtalats för sadistiska övergrepp mot barn på nätet. Han har använt TikTok, Snapchat och Periscope för att ta kontakt med barn. Jag lyssnar även till podden ”I nätets skugga” som handlar om detta åtal.

Ändringar i Lgr 11 träder i kraft i juli 2022. En ändring är att Sex och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer. I Skolans värdegrund och uppdrag står då bland annat att:

”Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val.

Målet är att varje elev:

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet.

Bilder på inlägg Maria Dufva gjort på sitt Instagramkonto, fått lov att dela. Maria Dufva är kriminolog, författare och förläser om barn och ungas liv på nätet.

Allt detta gör att jag återigen slås av vilket viktigt uppdrag jag har, som vi har, tillsammans. Att tillsammans med kollegor, elevhälsan och vårdnadshavare ge elever verktyg för att ge elever möjlighet att ”utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Lgr 11) Att arbeta med normer och regler i elevens livsmiljö som till exempel i digitala miljöer. Att ta upp olika livsfrågor till exempel gott och ont samt rätt och fel, även kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Jag tror att många lärare kan känna sig obekväma att undervisa om detta för att man saknar kunskap och behöver få kompetensutveckling.

"Stopp! Min kropp!" bra material

Nyligen fick personal inom elevhälsa, skolledning, fritidsverksamhet och lärare på lågstadiet i Örebro kommun information om ett nytt material från Rädda barnen genom en digital föreläsning ”Stopp! Min kropp!” Ett bra sätt för att öka kunskapen hos de som arbetar med barn och konkreta tips på material att använda på lågstadiet.

Ni som följt min blogg vet hur jag arbetat med lågstadieelever om integritet (både kroppslig och verbal), samtycke, bra och dåliga hemligheter, om allt på nätet är sant, källkritik, taskiga kommentarer, grooming, skam och skuld, vikten av trygga vuxna att prata med samt om olika strategier som förövare på nätet kan använda sig av. Vi har arbetat med Barnkonventionen och samtalat om barns rättigheter. Jag har försökt att informera och tipsa vårdnadshavare för att göra dem delaktiga. Jag har samarbetat med elevhälsan på skolan. Ni som inte följt bloggen kan gärna gå in och skrolla bland de tidigare inläggen. Där kan du hitta inspiration och få mina konkreta tips på hur man kan påbörja arbetet.

Mycket av detta ligger i gränslandet mellan hem och skola och därför krävs ett samarbete med hemmet och en plan för hur man kan arbeta tillsammans genom att exempelvis erbjuda föreläsningar eller föräldramöten om nätmobbing, grooming och så vidare. Konsekvenserna av utsatthet på nätet och de brott som barn kan utsättas för där leder till psykisk ohälsa (Barnafrid 2017) som i sin tur kan leda till att skolan får många hemmasittare.

Några lärdomar och reflektioner skulle kunna sammanfattas så här:

  • Jag skulle önska att alla skolor/rektorer/elevhälsoteam fick stöd på kommunnivå i dessa frågor för att kunna sprida kunskap och information vidare till sin personal. Hur kan personal på skolan få mer kunskap om integritet, grooming och andra kränkningar på nätet? Jag skulle också önska att alla skolor hade en handlingsplan för att arbeta med dessa frågor förebyggande och främjande samt hur man går till väga om barn utsätts för kränkningar på nätet som har kopplingar till skolan.
  • Lär elever tidigt att sätta gränser, lyssna till andras gränser, förebygg och främja genom ett långsiktigt arbete med lagom progression efter ålder och mognad inom ämnen som integritet, samtycke och faror med nätet. Genom mina barns förskola och genom Instagramkonto för förskolan så ser jag hur man påbörjar ett medvetet arbete redan med så små barn. Man kan börja i det lilla och repetera ofta, använda sig av barnlitteratur och informationsfilmer för barn. Jag har slagits av hur otroligt engagerade eleverna är i dessa elevnära, aktuella och viktiga frågor. Vilka frågor är viktiga för just dina elever?
  • Genom goda relationer både elev-vuxen och elev-elev kan man skapa ett förtroendekapital som gör att man kan lyfta svåra frågor på ett bra sätt med en fingertoppskänsla. Då kan man göra små ”misstag” utan att skada relationen för mycket och man kan lättare känna av när man kan behöver backa för att värna om en elevs integritet.
  • Arbeta för att låta det vara ett förhållningssätt och inte något som lyfts då och då. Uppmuntra eleverna att vara rädda om sin egen och andras integritet och hjälpa eleverna att sätta ord på sina gränser och sin integritet.
  • Många av de barn som väljer att berätta om att de blivit utsatta för något på nätet berättar för en kompis, inte en vuxen. Så även om man själv inte är med om något jobbigt så kan man behöva strategier för vad man kan göra om en kompis berättar en sådan ”hemlighet” för en.
  • En annan lärdom är att konsekvenserna av elevernas agerande på nätet blir svårare att förstå än när det sker i den fysiska världen. Men har eleverna kunskap om integritet, samtycke och verktyg för att kunna se riskerna med digitala verktyg/nätet så är de bättre rustade att möta farorna och för att kunna ta del av alla dess fördelar.
Bild från en föreläsning av Caroline Engvall, tillåtelse att dela. Caroline är författare och journalist och förläser om barns utsatthet på nätet.

Bild från en föreläsning av Caroline Engvall, tillåtelse att dela. Caroline är författare och journalist och förläser om barns utsatthet på nätet.

Jag har skrivit det förr, men att använda skönlitteratur i arbetet med unga elever tycker jag är ett väldigt bra sätt för att lyfta dessa olika ämnen. Det vi gör i skolan kan göra stor skillnad. Se bara bilden nedan med ett fantastiskt exempel på när skolan lyckats förbygga på ett bra sätt…

Tillåtelse att dela bilden av Caroline Engvall som är författare till Nollan och nätet samt från Isabel.

Hör gärna av dig om du undrar något!

Må så gott!

/Emma @kunskap_gladje_trygghet

På Instagram @polisen kan man ta del kampanjen samt under #delbart. Mer information finns på polisen.se

Här kan du läsa mer om sex och samlevnad på skolverket.se. Där finns även en översikt över det centrala innehållet i olika ämnen som tänkas kopplas till sex- och samlevnadsundervisningen från styrdokumenten

Senast uppdaterad:

Publicerad: