Skolan tryggare i prioriterade områden

Att få vara i skolan och känna sig trygg, lyssnad på och att vuxna i skolan vill ens bästa. Visst borde alla få känna så? Så i vilka skolor i Örebro upplever eleverna egentligen att de är allra tryggast?

Örebroforskarna Stattin, Svensson och Korol publicerade 2019 en artikel där de jämfört skolor i resursstarka och resurssvaga bostadsområden, baserat på genomsnittlig inkomst. Generellt upplevde eleverna i de resurssvaga områdena att tryggheten i skolan var högre, än de upplevde i de resursstarka områdena. Forskarna tolkade detta som en effekt av kontrasten mellan skolan och det omgivande området – det var tryggare i skolan än utanför. De tolkade det också som en effekt av kontrasten mellan hem och skola – eleverna var mer involverade i beslutsfattande i skolan än hemma. En positiv nyhet för de som bedriver skola i stadens prioriterade områden.

Vilka var det som svarade på frågorna?

Men, vi måste också fundera över vilka elever som svarade på frågorna. Var det elever som själva slog sönder fönsterrutor eller snattade från den närliggande butiken? Eller var det elever som inte gjorde något sådant? – Det fanns elever med mycket eller lite av sådana problembeteenden, och de upplevde också skolorna olika. Eleverna som själva stökar till det kände sig väldigt otrygga om de var i en skola i ett resursstarkt område, men inte lika otrygga i ett resurssvagt område. Eleverna som inte stökar till det i området då? Ja, de följde samma mönster men var generellt mer trygga i skolan. Men även för dem var skolan i det prioriterade, resurssvaga området, tryggast.

Vad lär vi oss av detta då? Ja, kanske att skolan är mer lika över hela stan än omgivningarna och hemsituationerna, vilket kan vara en skyddande faktor. Och att upplevelsen av trygghet är subjektiv, utifrån en jämförelse med egna erfarenheter.

/Michael Dahlman, skolpsykolog Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: