Undersökandet av en plats med hundraspråklighet

Det här blogginlägget tar vid det förra inlägget, "Vad betyder det att komma i dialog med en plats?" Jag kommer att beskriva hur tillvägagångssättet gick till i undersökandet av platsen och ateljén för att sen, i nästa inlägg, avsluta med gruppens gemensamma reflektioner av processen. Vi blev slumpmässigt indelade i fem grupper som alla fick en del av förskolans park (de kallar sina gårdar för park). Bambuskogen, Tårpilen, Dammen, Analysera trädstammar, Analysera inflätanden. Jag hamnade i damm-gruppen.

Undersökande av dammen

Först fick vi under en timme besöka parken på egen hand, det vill säga vi fick gå runt i hela parken och insupa atmosfären, besöka och undersöka alla platser. Det var första dagen på utbildningen. Andra dagen startade vi i parken i våra grupper. Stefano hade dukat upp material på några bord som vi kunde behöva i utforskandet. Förutom papper, pennor, penslar och färg fanns förstoringsglas, mikroskop, genomskinliga plastbyttor och håvar. Det fanns säker mer saker också med det var det som min grupp kom att använda oss av. Stefano berättade för oss att det hänt något i dammen, vilket kom att forma vårt undersökande. Jag återkommer till det senare. Vi undersökte dammen i ca 1,5 timme.

På eftermiddagen fortsatte vårt undersökande. Men inte i dammen utan i en av ateljéerna på Loris Malaguzzi centret – ateljén Levande organismer. Ateljén är inspirerad en utställning som Karin Furness haft på Loris Malaguzzi centret. Ateljén skiljer sig från alla andra ateljéer jag har sett. Den handlar om organismers skönhet och förvandling. Där fanns växter, frukt och grönsaker i alla dess skeenden i ”livet”. Exempelvis kunde du följa ett grönkålshuvud från färsk till ihop skrumpnad, purjolök från färsk till torkad, och lika så med andra växter, frukter och grönsaker. Vid alla bord fanns vita papper, antingen arbeta på eller att teckna av eller skriva på. Det fanns overhead, mikroskop, usb mikroskop kopplade till en dator och projektor.

Ateljéristan (som jag tyvärr inte har namnet på) som tog emot oss beskrev ateljén med att; ateljén ger möjlighet att se på saker på andra sätt och ge oss tankar som vi kan applicera på förskolans verksamhet. Barn ska ha möjlighet att utforska saker och ting – där ateljéer ger tillfälligheter som ska leda till sammanhang mellan barn och världen. Hon menar även att det blir möjligt att se på parken (eller det man undersöker) på andra sätt och där nya ”världar” kan födas.

Jag tror att den här ateljén väckte många tankar, nyfikenhet och förundran hos oss som var där. I alla fall gjorde det det för mig. Hur i all världen ska man undersöka en damm och salamandrar i den här ateljén?? Och ärligt talat så har jag inte tänkt klar än vad en sådan ateljé kan ge för möjligheter att utforska andra saker än de organismer som finns där. Här behöver jag nog tänka mer på lärandet och utforskandet ur ett transdisciplinärt synsätt. Tiden i ateljén var även för kort, vilket bidrog till att alla tankar och funderingar inte rätades ut. Jag hann inte heller undersöka ateljén klart. Vilken skillnad hade det blivit om jag hade undersökt ateljén på egen hand innan vi gick dit med en uppgift? Här gavs det ingen möjlighet att utforska platsen. Hur hade det blivit om jag hade gått dit med en barngrupp för första gången utan att själv ha upplevt ateljén? Hade jag själv utforskat? Hade jag kunnat observera hur barnen tog sig an ateljén? Hade jag kunnat utmana barnen i deras görande?

Helt klart så behöver denna ateljé funderas mer kring för att se hur och om och på vilket sätt den skulle kunna bli en del i ett utforskande av ex en damm. Kanske hade det blivit ”enklare” om min grupp undersökt ateljén Gränsöverskridande, där det fanns en uppsjö av digitala verktyg att utforska med. Hur som helst så hade den ateljén lett till andra tankar, annat undersökande som antigen lett till klarhet eller förvirring.

/Anna Eklöf - Denna gång en lite mer förvirrad pedagogista

Kommentera innehåll
Läs kommentarer (0 st)
Kommentera inlägget
Kommentera inläggetSenast uppdaterad:

Publicerad: