Tankar och reflektioner efter fördjupningsworkshop på Bordercrossing

Då utställningen Bordercrossing, som funnits i Varberga under hösten 2018, förlängdes och fanns tillgänglig även under våren 2019, fick pedagogerna på förskolan Äventyret möjlighet att delta i varsin fördjupningsworkshop. Här kommer några tankar och reflektioner efteråt.

En fördjupningsworkshop innebär, till skillnad från en vanlig workshop, att man väljer ett specifikt projekt som finns presenterat på en av veporna i utställningen och också visas på film och i en arbetsbok.

Under workshopen fick man sedan möjlighet att fördjupa sig först i vepa, film och arbetsbok och reflektera tillsammans. Sedan fick man, utifrån sina reflektioner och vad man sett barnet utforska i projektet, själv utforska en specifik miljö i en av ateljéerna i utställningen.

Allt avslutades sedan med att man tillsammans reflekterade över vad som hänt och vilka tankar det väckt.

Tre olika workshops

Prästkragen, Forsythian och Det lilla blå ägget var de workshops som de sex olika arbetslagen valde. Detta gjorde att de utforskade i olika miljöer:

Förstora bilden

– Prästkragen i naturateljén med hjälp av projektion och analogt och digitalt måleri.

Förstora bilden

– Forsythian i konstruktionsateljen i macro-miljön med projektion, olika material att projicera på och olika färger.

Förstora bilden

– Det lilla blå ägget i natur-ateljen med webb-ägget, förstoringsglas, papper och penna och projektion.

Tredje besöket

Det var pedagogernas tredje tillfälle att besöka utställningen. De har varit på en vanlig workshop under hösten och också besökt utställningen en kväll för eget fortsatt utforskande.

Denna gång fick alla pedagoger gå iväg arbetslagsvis på sin reflektionstid medan vi andra hjälptes åt på förskolan. Detta till skillnad från i höstas då de flesta pedagogerna fick besöka Bordercrossing en i taget för att det skulle fungera rent praktiskt på förskolan.

Det blev ett värdefullt tillfälle för att både reflektrera och utforska tillsammans som arbetslag. Många nya tankar väcktes.

Några exempel på det som hände i utforskandet

Pedagogerna upptäckte i undersökandet att Prästkragens kronblad är olika, precis som vi är olika. Det kan vara en ingång att prata med barnen om olikheter och att vi tillsammans bildar en helhet.

Det var spännande att prova olika tekniker, att måla på olika sätt med olika material. Det var roligt att skapa fast man inte tror sig själv om att kunna.

Genom att titta nära och använda digitala och analoga verktyg så fick man syn på nya detaljer och kunde avbilda på ett helt nytt sätt. Det satte också igång fantasin så föremålen kunde bli något helt annat.

Ett material kan väcka många känslor, vilket hände när en pedagog hade tråkiga minnen av Forsythian men fick återerövra den positiva känslan av denna växt. Viktigt att ha med sig att detta kan hända tillsammans med våra barn när vi fördjupar oss i något.

Flera utryckte att utforskandet av ett föremål skapade relation till materialet och väckte nyfikenhet.

Det var skönt att få utforska som vuxen, prova på olika saker och bli trygg innan man ska introducera och prova tillsammans med barnen.

Det var värdefullt att få reflektera tillsammans efteråt.

Under fördjupningen fick flera arbetslag upp ögonen för vad deras egen barngrupp just nu visar intresse för och fick också tankar om hur de skulle utmana barnen vidare i detta.

Anna Eklöv, som fanns med och ställde fördjupande frågor under workshopen, var till stor hjälp. Det fick oss att tänka vidare och djupare.

Gemensamt för alla

Oavsett var och vad man utforskade så blev många av reflektionerna i efterhand ganska lika och några av tankarna som återkom var följande:

  • Det kändes först onödigt att åka till Bordercrossing igen då vi besökt utställningen två gånger redan och var måna om att få vår reflektionstid. Men i efterhand så ser vi hur mycket det gav och att det blev just reflektion utifrån vår egen verksamhet trots att vi utforskade någon annans projekt.
  • Förberedelse genom att utforska själva som pedagoger och ställa i ordning miljöer är viktigt innan man introducerar något för barnen.
  • Viktigt att våga stanna kvar i utforskandet av samma sak länge, vi som pedagoger har lätt att skynda på utforskandet och är ivriga att prova och utforska nya saker
  • Barn måste få tid att skapa en egen relation till det vi besöker eller undersöker. Viktigt att besöka samma plats eller utforska samma sak många gånger.
  • Viktigt med reflektion tillsammans i arbetslaget
  • Värdefullt att besöka utställningen flera gånger. Det är mycket att ta in. Det var skönt att få koncentrera sig på ett ställe och fördjupa sig där under workshopen. Det var också bra att få göra detta arbetslagsvis.

Har satt spår

Idag kan man se hur Bordercrossing på olika sätt satt spår på vår förskola. Dels har man tagit med sig inspiration till hur olika tekniker kan användas i de olika projekten och dels fick flera arbetslag syn på vad just deras barn visade intresse för och har kunnat fortsätta utforskandet tillsammans.

Bordercrossing har hjälpt oss att få syn på hur de olika analoga och digitala verktygen kan användas på ett klokt sätt i vår undervisning, hur de blir ett komplement och tillför något istället för att konkurrera.

Nu ser vi fram emot en skön sommar och till hösten fortsätter vi att upptäcka, utforska, undervisa och förundras på förskolan.

/Maria Högberg, Äventyrets förskola, Ängens förskolor, Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: