Robotar överallt! – mitt i ett projekt på förskolan Emil

Hej igen. Jag älskar mitt arbete som pedagogista där jag får ta del av alla goda arbeten som sker ute på förskolorna. Om ni bara visste så mycket spännande lärande, utforskande och kunskaper som barnen får vara med om. Den här gången har jag valt att inte blogga själv utan jag har bett förskollärarna Lisa och Matilda berätta om sitt arbete med Blåbärsroboten. Ett arbete som innehåller språk, skapande, matematik, naturkunskap och teknik samt nyfikna och reflekterande förskollärare som driver arbetet framåt genom ett projekterande arbetssätt med pedagogisk dokumentation. /Anna Eklöf

Vi som gästar den här bloggen heter Lisa Bååth Hagberg och Matilda Johansson och arbetar på avdelningen Uppfinnarna som består av 20 barn i åldern 4-5 år. Förskolan Emil ingår i Varberga förskolors intraprenad. Hela förskolan har under läsåret ett gemensamt tema – Vårt Varberga.

Projektet tog sin start i augusti i Varbergaskogen. Vi pedagoger hade en tanke om att barnen skulle vara intresserade av insekter och smådjur i groddammen. Vi gick all in med håvar, luppar och insektböcker och drog till skogs flera dagar i veckan. Ganska snabbt märkte vi att barnen var mest intresserade av att plocka och äta blåbär och att de struntade fullständigt i den spännande vattensalamandern vi hittat. Samma vecka när några barn är i "byggen" vill de bygga en robot som plockar blåbär. Efter våra reflektioner utmanade vi barnen att fortsätta bygga robotar - något som de entusiastiskt satte igång med. Vi såg mycket lust och glädje hos barnen i deras arbete och valde därför efter noggrann övervägning att byta spår på projektet från skogen till robotar.

Barnens robot

Vår första Blåbärsrobot i byggen, ritad med tusch och ritad med lera.

Under vår första termin med robotprojektet har vi utforskat robotar på olika sätt och med olika material. Barnen har blivit utmanade i sitt kreativa tänkande och i sin förmåga till problemlösning. Vi ser att robotprojektet har blivit en naturlig del i alla aktiviteter på avdelningen. Barnen leker robotar i rolleken, klär ut sig till robotar, bygger robotbyggen och vi har även tagit hjälp av iPaden för att utmana barnen i programmering av robotar.

Vår ateljérista Julia Eriksson tog vidare barnens teckningar och foton av de byggda robotarna till att ”teckna” av dem med lera och plastilina.

Barnen bygger robotar i byggen med olika material. Vi projicerar overhead bilder på byggbordet/väggen som inspirerar barnen till att bygga robotar både tvådimensionellt och tredimensionellt.


I Intraprenaden Varberga förskolor finns en återbruksateljé som heter experimentum. Här får barnen möjlighet att skapa med återbruksmaterial. Vi utmanade barnen i robotprojektet genom att ge dom en QR kod att scanna. QR koden innehöll ett uppdrag: ”Gå till experimentum, bygg en robot.”

De olika barngruppernas Robotar fick vid ett tillfälle stå kvar i ateljén på experimentum tills nästa barngrupp kom och skulle börja bygga. Detta gjorde att barnen blev inspirerade av varandra och byggde vidare och vidareutvecklade varandras robotar.

- Vilken fin blåbärsrobot ni har gjort!

- Där är vår robot. En kompisrobot.

- Ser ni den där slangen? Så vi satte ihop robotarna så de kan prata med varandra. De skickade signaler.

- Den kan flyga till blåbärsskogen! För i vanliga skogen finns ju inga blåbär.

- Det är en blåbärsrobot som plockar blåbär ute i skogen

När barnen bygger robotar så är det stort fokus på knapparna. Under terminen har vi tillsammans lärt oss att robotar måste ha knappar med olika kommandon så vi kan styra robotarna och tala om för dem vad de ska göra.


”Knapparna är STOPP. GÅ. DUSCHA. Ett hjärtkommando. Gå. Vänster. Lampa. Pilar. Rakt.”

 

Med hjälp av knapparna och dessa kommandon har vi lärt oss att programmera robotar. Vi har programmerat robotar i iPadens app LightBot hour. Barnen har även programmerat en pedagog-robot till att lösa en speciell uppgift. Barnen ger då pedagog-roboten kommandon som exempelvis; Gå fram. Sväng vänster. Gå 2 steg fram. osv. Det är klurigt att tänka ut hur man ger ett kommando som gör att pedagog-roboten gör det man vill och det krävs mycket logiskt tänkande av barnen. Pedagogroboten förstår inte ”vanligt” prat utan kräver rätt sorts kommando för att det inte ska bli ”error”. Vi har även gjort detta med kommandon ritade på papper och då ska pedagog-roboten klara av att gå en bana precis som roboten i appen Light Bot.

Ipad med spel

Vi har även provat programmering med hjälp av appen Scratch Jr. Där får barnen rita sin egen robot för att sedan programmera hur den ska röra sig med hjälp av olika kommandon.

Vi ritade robotar. Vi gjorde rörelser sen kunde de prata. Man fick göra en bakgrund. Vi programmerar den och ger den olika kommandon.

Med hjälp av programmering tänker vi att barnens logiska förmåga utvecklas, att tänka i flera steg. Det handlar också om att förstå hur tekniken fungerar och att det som finns i vår omvärld är programmerat av någon, och att de får en erfarenhet av att de själva kan klara av detta.

Ateljé

Vi har sett en stor kreativitet, mångfald och skaparlust hos barnen i deras arbete med att rita, lera, måla, pärla och bygga robotar i ateljén. I ateljén får barnen möjlighet att utforska sitt estetiska skapande med ytterligare material och uttryckssätt.

Barnen uttryckte en önskan att få bygga en egen robot i ateljén. ”Robbis” byggdes under 4 omgångar med 4 olika barngrupper. Första gruppen byggde ihop en robot av det material de önskade. Andra gruppen ritade av Robbis och kom på vad de ville lägga till. Mycket fokus var på ”knapparna” som skulle styra roboten. Tredje och fjärde gruppen ritade också av Robbis och la till delar på roboten.

KomTek

Under våra reflektioner funderade vi på hur vi kunde ta vidare robotarna och kom fram till att vi på något sätt skulle vilja hjälpa barnen att få till rörelse hos robotarna. Genom vår pedagogista Anna Eklöf fick vi kontakt med teknikpedagoger från KomTek som hade möjlighet att hjälpa oss när vår egen ingenjörskunskap tog slut. Barnen fick tillsammans med dessa pedagoger (som kom ut till vår förskola) utforska rörelser genom olika typer av tekniska principer: hydraulik, pneumatik och leder.

Av mjölkpaket, kartongbitar och påsnitar gjorde barnen robotar. När man för armen upp och ner öppnar och stänger roboten sin mun. Barnen associerade direkt till våra blåbärsrobotar som äter/plockar blåbär. De leker med sina robotar i blåbärsskogen i väntan på sommaren och riktiga blåbär.

Vi har även tagit kontakt med Universitetets robotavdelning. Där de forskar och programmerar ”sociala” robotar. Vi ska få komma dit på studiebesök och barnen har massor av spännande frågor och funderingar! Det ska bli spännande att se om barnens syn på robotar förändras efter studiebesöket.

Till våren blir utmaningen för oss att få ut robotprojektet och blåbärsrobotarna i Varbergaskogen igen!

/Lisa Bååth Hagberg och Matilda Johansson förskollärare, förskolan Emil, avdelningen Uppfinnarna i Varberga Förskolor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: