Gå till innehåll

Karropennan med skrivandet i fokus

Eva-Lott Gärskog, svensklärare på Karolinska gymnasiet, var trött på den mediala bild kring elevers bristande läs- och skrivkunskaper som är alltför negativ.

- Visst, absolut, det finns stora utmaningar i våra skolor att utveckla dessa färdigheter hos eleverna, men det finns många elever som både kan och vill, säger Eva-Lott Gärskog som därför startade projektet Karropennan som nu går in på sitt fjärde år.

Bilder på tre böcker

På gymnasiet får eleverna inte så ofta (i princip aldrig) skriva skönlitterära texter. Den texttypen hinns inte med i kurserna. Ändå är den viktig. Både för att ta vara på kreativitet och för att utveckla språklig säkerhet.

Utifrån detta funderade svenskläraren Eva-Lott Gärskog på vad som skulle kunna göras på Karolinska gymnasiet. Hon gav först skolledningen ett förslag att inrätta ett skrivarstipendium som skulle delas ut på skolavslutningen och på den vägen är det. Nu finns skrivarstipendiet Karropennan sedan fyra år tillbaka.

Alla skolans elever inbjuds att skicka in bidrag utifrån "årets tema". Noveller, dikter, reflektioner etc. En jury som består av två svensklärare (Eva-Lott är den ena), skolans bibliotekarie och en författare läser texterna.

En får stipendium men det är viktigt att påpeka att allas texter publiceras och trycks i en bok där eleverna på Mediaprogrammet läser texterna och som i sin tur bidrar med ett foto till respektive text. Elever på Mediaprogrammet gör även omslaget till böckerna.

- Så det är verkligen teamwork hela vägen, säger Eva-Lott Gärskog.

Boken finns sedan att köpa för 30:- kronor och pengarna går sedan till skolans FN-projekt.

Följande författare har varit med:

2015 Staffan Ekegren

2016 Anna Jansson

2017 PK Englund

2018 Håkan Nesser

I juni 2018 delades det senaste stipendiet ut. Alla texter som skrevs då håller på att sammanställas till årets bok som kommer tryckas alldeles snart. Release nu i november.

/Mikael Kindgren, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se