Gå till innehåll

Skicka vidare! Ulrika Trillkott

I intervjuserien Skicka vidare! är det dags för Ulrika Trillkott, Lillåns skola F-6 att svara på frågor från Jonatan Haake, Glanshammars skola.

Ulrika Trillkott

Hej Ulrika! Vem är du?

Jag heter Ulrika Trillkott, är 51 år gammal och arbetar som lärare sedan januari 2002. Brinner för ämnet matematik, men lika mycket för att eleverna ska trivas och må bra i skolan.

Jag arbetar sedan augusti 2018 på Lillåns skola F-6 där jag främst undervisar i matematik, NO och teknik i åk 4.

Jonatan Haake, Glanshammars skola, skickade vidare följande frågor till Ulrika:


1. Hur arbetar du med kooperativt lärande?

Jag har läst mycket om kooperativt lärande och tror mycket på sättet att använda eleverna som varandras lärresurser genom att tydligt visa dem hur de kan hjälpa varandra. I nuläget är jag inte alls där jag skulle vilja vara, men är det något jag har lärt mig under åren är det att skynda långsamt. Just nu arbetar jag med pararbeten, till exempel EPA och Kloka pennan. Kommer att introducera nya strukturer allt eftersom när mina elever är mogna för det.


2. Du har mycket god studiero på din lektioner, vad är framgångsreceptet för det?

Tack Jonatan! Ja, vad är framgångsreceptet för god studiero? Jag tror mycket på tydlighet och förväntningar, ramar och kramar som det brukar kallas. Börjar alltid med att vara tydlig med vilka förväntningar jag har på eleverna som individer och som grupp, men är lika tydlig med vad de kan förvänta sig av mig. Sen arbetar jag konsekvent med att följa upp de förväntningarna. Tror också att den tydlighet jag har med schema för dagen och för lektionen bidrar till ett lugn hos eleverna som hjälper till med studieron. Jag funderar också mycket kring möblering i klassrummet, hur kan jag ändra den för att underlätta för den elevgrupp jag har.

Allra viktigast tror jag ändå att det är att visa att du tycker om det du gör, dina elever och att bjuda lite på sig själv.

3. Efter många år som mattelärare vilket är ditt bästa tips till en nyexaminerad mattelärare?

Det bästa råd jag kan ge är nog att våga ta det lugnt med alla idéer kring din undervisning för det är så otroligt mycket att sätta sig in i som nyexaminerad lärare ändå. Lita på att du kommer att hinna sjösätta alla dina idéer så småningom. Se till att du tar hjälp av kollegor och att du har en bra mentor som kan stötta dig ditt första år.

Skicka vidare


Jag skickar vidare till Eva Ekdahl på Hovstaskolan

  1. Vad är det bästa med att vara lärare tycker du?
  2. Hur har matematiklyftet förändrat din undervisning i matematik?
  3. Om du fick önska en förändring inom skolan för att underlätta för dig som lärare, vad skulle det vara?

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se