Gå till innehåll

Intervjuserien Skicka vidare! är tillbaka efter sommaruppehållet. Denna gång är det Mats Jansson som blir intervjuad. Mats jobbar från och med höstterminen som förstelärare på Vivallaskolan men har tidigare arbetat många år på Sveaskolan.

Mats Jansson

1) Du jobbar mycket med digitalisering i klassrummet. Kan du berätta hur du jobbar med detta?

Vi har försökt få till ett system med en basprogramvara där både pedagoger och elever kan jobba. Det har varit viktigt med effektiva funktioner för lärarna att kunna följa upp elevernas arbete och enkelt kunna administrera och genomföra lektioner. Genom att ta bort onödiga trösklar kring inloggning, delning av material, överblick och kommunikation så har vi gjort utrustningen enkel och stabil att använda både för pedagoger och elever i skolan.

Vi har ju länge varit pilotskola för Chromebooks och G Suite for Education (Sveaskolan, Pedagog Örebros anmärkning) och till det använder vi ett smart verktyg som heter Hapara Teacher Dashboard som verkligen förenklar vardagen i klassrummet. Till det kommer att fler och fler läromedel är datoriserade vilket ökar tillgängligheten för flera elever som behöver extra stöd.

2) Vilka vinster ser du när det gäller digitalisering och elevernas måluppfyllelse?

Förutom tidsvinster i att mycket administration och "tråkigt" lärararbete som enkel rättning går mycket fortare är det just tillgängligheten. Att alla elever kan ha talsyntes, ordförutsägelse, dyslexitypsnitt och så vidare. Dels når vi fler elever och dels blir det en självklar del för alla och inte utpekande. Eftersom allt är knutet till deras skolkonton har de också alltid med sig de här funktionerna om de till exempel ha hemuppgifter. För framtiden vore en naturlig utveckling att vi bättre kan ta vara på all den data eleverna producerar så att vi bättre kan analysera deras progression och utvecklingssteg.


3) De senaste två åren har du även jobbat som kvalitetsutvecklare - hur har den rollen utvecklat dig som pedagog?

Framför allt har det varit spännande och mycket utvecklande att komma ut på olika skolor och se deras verksamhet. Vi har mycket bra, nyfikna och intresserade skolor i kommunen som vill mycket. Jag har för egen del fått upp ögonen för flera nya perspektiv på olika möjligheter som finns.

Skicka vidare! logotyp

Mats skickar vidare tre frågor till Mia Aversjö, rektor på Komvux SFI

1) Vad är viktigast i ditt ledarskap?

2) Vilka är de största utmaningarna med att vara rektor?

3) Vilka skillnader ser du i rektorsrollen om du jämför skolan och Komvux?

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se