Gå till innehåll

Här får du reda på vad som händer i Örebro inom språk- läs- och skrivutveckling. Det kan exempelvis vara nätverksträffar, kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser som arrangeras av Förskole- och grundskoleförvaltningen, Skolverket eller Regionalt utbildningscenter (RUC).

Hitta språket – Hitta matematiken

Hitta språket – Hitta matematiken vänder sig till pedagoger som arbetar i förskoleklass. Vid träffarna kommer deltagarna arbeta kollegialt med att sätta sig in i materialen samt resonera kring de pedagogiska rekommendationerna.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Språkdidaktiska nätverk (RUC) samordnas av Regionalt utbildningscentrum. Skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet presenteras och diskuteras. Ämnet varierar från gång till gång. Träffarna riktar sig till all personal inom förskola och skola, forskare, doktorander och lärarutbildare.
Mer information hittar du på RUC:s hemsida

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Erbjuder under våren 2024 följande fortbildning inom språkutveckling:

Att möta elever i läs- och skrivsvårigheter, årskurs F-3, 9 april och 14 april.

Att tillsammans utveckla arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Att möta elever i läs- och skrivsvårigheter, årskurs 4-6

Att möta elever i läs- och skrivsvårigheter, årskurs 7-9 & gymnasiet

Tillgängliga lärmiljöer - språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se