Gå till innehåll

Naturvägledning – Örebro naturskola

Upplev naturen med oss – på svenska, arabiska, syrianska, engelska och albanska!

Skönhet är svårt att definiera, men lätt att känna igen. I naturen kan skönhet skönjas i alla typer av landskap, även där man inte förväntar sig. Det är skönhet i olika blommor, fåglar, djur och växter, av vilka många är färgsprakande. Det finns skönhet i berg, dalar, fjäll, luft och vatten.

Vi jobbar först och främst med:

  • att få barn och ungdomar intresserade av friluftsliv, natur och miljö.
  • Familjecentraler och andra föreningar som jobbar med barn
  • Samarbete med fritids och andra ungdomsorganisationer
  • Guidningar av SFI-klasser
  • Via Partnerskap samarbete mellan kommunen och HGF, ÖBO och socioekonomiskt utsatta områden som Oxhagen, Vivalla, Brickebacken och Varberga.
  • Programlagda och annonserade guidningar som arrangeras av kommunen
  • Perrongen, ensamkommande flyktingbarn
  • Sommarläger med utomland familjer

Vi har båda förstått att man i Sverige har en stark tradition och kulturell bakgrund när det kommer till friluftsliv. Förkunskaperna om naturen hos nyanlända föräldrar och barn varierar, från ingenting, till att ha levt med djur och eld till vardags. Många har inte varit utanför Örebro eller ens sitt bostadsområde. De kan har ett naturreservatet alldeles i närheten, men har inte vågat eller haft kunskap om möjligheten att vara ute i naturen.

Lär av naturen och ha roligt tillsammans!

Tillsammans med oss de får också chansen att testa friluftsliv som att promenera, paddla, fiska och laga mat och umgås runt lägerelden. Allt enligt allemansrätten, både rättigheter och skyldigheter.

l Örebro kommun finns 22 stadsnära natur- och kulturreservat att upptäcka – fantastiska platser som är tillgängliga för alla! I dessa underbara miljöer skapar vi gemensamma upplevelser, som ger ökad förståelse för både natur och kultur.

Vi vill att besökarna ska få möta naturen på ett lekfullt sätt, kanske göra upp eld och laga mat tillsammans. Alla är välkomna: att promenera, cykla eller ta bussen ut i naturen, för att vila och upptäcka, titta på fåglar, plocka svampar och bär med mera, men alla måste vara rädda

om vår natur! Det innebär att alla har ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Men vi planerar guidningen utifrån era behov och önskemål.

Samtidigt har vi en grupp deltagare, de nyanlända, som ur hälso- och integrationsperspektiv kanske skulle gynnas av friluftsliv. Nyanlända deltagares erfarenheter, av flykt och trauman, kanske kan mildras av friluftslivets positiva effekter.

Naturupplevelser på olika språk 2015-2017

Friluftsaktiviteterna anpassas efter årstid. Med det här projektet vill vi ge flyktingbarnen samma plattform som barn som växt upp i Sverige har fått successivt genom hela sin uppväxt: fått åka skridskor och skidor, orienterat i skogen, plockat blåbär och svamp, gjort upp eld och grillat, badat i sjöar, sett betande djur vid lantbruk, liksom vilda djur i skogen, tältat, lärt sig känna igen de vanligaste träden och plockat blommor till midsommar, grävt upp mask och fiskat abborre, paddlat kanot, klättrat upp på något utsiktsberg med mera. Genom projektet vill vi att de barn som kommer till Örebro under 2016 ska: - lära sig om allemansrätten och uppleva vad den innebär i praktiken –

etablera en positiv relation till den svenska naturen genom positiva upplevelser - få upp ögonen för vilka aktiviteter utomhus de kan göra ensamma eller tillsammans med andra, och att många av dessa är gratis och tillgängliga för alla - fått språkövning genom att kommunicera om naturen och naturens samband på svenska - med hjälp av övningar och aktiviteter lärt känna nya vänner I projektet ingår även utbildning av personal som arbetar på hvb-boenden i utomhuspedagogiskt arbetssätt. Samt att ytterligare en naturvägledare lärs upp av kommunens två befintliga naturvägledare och deras handledare. Naturvägledarna har själva invandrarbakgrund och är därför viktiga brobyggare

Utbildning naturvägledning på andra språk i Örebro län 2017-2019

Syftet med naturvägledning för nyanlända är att skapa en ny gemensam plattform för att sprida och hjälpa länets kommuner att sjösätta Örebros modell för naturvägledning som integrationsverktyg.

Antalet nyanlända har ökat snabbt och det är viktigt att olika samhällsfunktioner bidrar till en snabb integration. Framför allt gäller det språkinlärning och andra kulturyttringar, däribland den dominerande synen på naturen. Utomhuspedagogiska metoder gör det möjligt att lära sig olika saker utan att ha full tillgång till språket. Metodiken innebär snarare att man utvecklar språket som en följd av att man studerar samhället och naturen på ett konkret och handfast sätt.

Två personer, Antonios Hanna och Adil Sadiku, med ursprung i Syrien respektive Albanien har medNaturskyddsföreningens hjälp utbildats till naturvägledare under 2015. Sedan september 2015 är de bådagenom nystartsjobb anställda som naturvägledare i Örebro kommun med inriktning främst mot nyanländaimmigranter. Tillsammans kan de guida på fem språk. Hittills har de inriktat sina insatser mot studerande vid SFI, ensamkommande barn och ungdomar, asylboenden och familjecentraler, men även tolkat vid andra
kommunala naturguidningar. Erfarenheterna hittills är mycket goda och det finns ett stort behov av att utveckla verksamheten dels mot fler språk, dels i kvantitet.

Verksamheten har väckt uppmärksamhet nationellt, men också i länets kommuner och andra organisationer och i flera kommuner finns nu ett önskemål om att utveckla något liknande.
Projektet är därför ett samarbetsprojekt tillsammans med andra aktörer i länet där målet är att både förstärka den verksamhet som bedrivs i Örebro kommun och införa liknande verksamhet i andra kommuner. I Örebro kommuns "Översiktlig strategi och budget för 2016" anges att förvaltning och programdirektör inom Barn & utbildning har i uppdrag att tydligare hålla samman och kontinuerligt bereda förslag för ett bättre integrationsarbete, till exempel förändringar av metoder i det dagliga arbetet. I ÖS B:n anges även att integration är en viktig förutsättning för att nå skolans mål ”topp 25, 2025”. Pdf filen (Utbildning naturvägledning Örebro län).

Naturupplevelser för ensamkommande flyktingbarn 2016-2018

I projektet samverkar naturskolans pedagoger med kommunens naturvägledare och deras handledare på naturskyddsföreningen, samt personal på hvb-boenden på ensamkommande flyktingbarn. Avsikten är att genomföra aktiviteter en dag i veckan med fokus på lärande om, och aktiviteter i, olika grön- och naturområden i och runt Örebro.

Friluftsaktiviteterna anpassas efter årstid. Med det här projektet vill vi ge flyktingbarnen samma plattform som barn som växt upp i Sverige har fått successivt genom hela sin uppväxt: fått åka skridskor och skidor, orienterat i skogen, plockat blåbär och svamp, gjort upp eld och grillat, badat i sjöar, sett betande djur vid lantbruk, liksom vilda djur i skogen, tältat, lärt sig känna igen de vanligaste träden och plockat blommor till midsommar, grävt upp mask och fiskat abborre, paddlat kanot, klättrat upp på något utsiktsberg med mera. Genom projektet vill vi att de barn som kommer till Örebro under 2016 ska: - lära sig om allemansrätten och uppleva vad den innebär i praktiken – etablera en positiv relation till den svenska naturen genom positiva upplevelser – få upp ögonen för vilka aktiviteter utomhus de kan göra ensamma eller tillsammans med andra, och att många av dessa är gratis och tillgängliga för alla – fått språkövning genom att kommunicera om naturen och naturens samband på svenska - med hjälp av övningar och aktiviteter lärt känna nya vänner I projektet ingår även utbildning av personal som arbetar på hvb-boenden i utomhuspedagogiskt arbetssätt. Samt att ytterligare en naturvägledare lärs upp av kommunens två befintliga naturvägledare och deras handledare. Naturvägledarna har själva invandrarbakgrund och är därför viktiga brobyggare. Det finns ett behov av att komplettera deras arbetsgrupp med en kvinna och ytterligare språk för att kunna nå en ännu fler målgrupper. (PDF filen LONA-ensamkommande barn.)

Adil Sadiku

Adil Sadiku
adil.a.sadiku@orebro.se
076-4968191

Antonios Hanna

Antonios Hanna
antanios.hanna@orebro.se
072-1427818

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se