Gå till innehåll

Naturskolelådor – Örebro naturskola

Genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) har Örebro naturskola fått möjlighet att ta fram naturskolelådor till utlån. Syftet är att inspirera och underlätta för familjecentraler, förskolor, F-6 skolor och fritidshem att lära genom utomhuspedagogik i sin närmiljö. Naturskolelådorna innehåller utomhuspedagogiska tips, övningsbeskrivningar, lektionsförslag och material för lärande inom biologi och friluftsliv. Naturskolelådorna Samarbete, Stenåldersliv och Vikingaliv väder sig främst till elever i skolåldern. Alla de andra naturskolelådorna innehåller övningar som även passar barn i förskoleåldern. 

Alla övningar är kopplade till målgruppernas styrdokument och till de globala målen.

Det kostar inget att låna lådorna. Bokning sker på denna sida och lådorna hämtas vid naturskolans lokaler vid Naturens hus.

OBS! Bokning av naturskolelådor gäller bara för verksamheter i Örebro kommun, till exempel kommunala och fristående förskolor och skolor. Vi har tyvärr ingen möjlighet att låna ut våra lådor till andra kommuner.

De här naturskolelådorna finns att låna nu

Blomväxtlådans lekar och övningar berör ämnesområdena:

 • Några vanliga blomväxtarter och hur man känner igen dem
 • Blommans delar
 • Sortering av olika blomväxter på olika sätt, blomväxtfamiljer
 • Blomväxternas livscykel, frön, så ett frö
 • Pollinering, fältstudie
 • Växters behov
 • Fotosyntesen på ett enkelt sätt
 • Begreppet biologisk mångfald
 • Ogräsmat och tillaga nässelsoppa
 • Läkeväxter
 • Skapande med växter
 • En hoppfull övning: Kamp mot den invasiva arten blomsterlupin

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • material för genomförandet av övningarna
 • litteratur om blomväxter

När du bokat fågellådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

Fågellådans lekar och övningar innehåller övningar både för vår och vinter och berör ämnesområdena:

 • Några vanliga fågelarter och hur man känner igen dem (vår och vinter)
 • Olika arters utseende, sång, beteende och anpassning
 • Olika fåglars bon, ägg och mat
 • Fåglars flytt
 • Benämning på fågelns olika delar
 • Fältstudier av fåglar
 • Fågelmatning
 • Vinterstrategier
 • En hoppfull övning: Bygga fågelholkar för att öka antalet bomöjligheter

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • material för genomförandet av övningarna
 • fågelfakta
 • fågellitteratur

När du bokat fågellådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

Naturskolelådan med tema ”Friluftsliv – grunder” innehåller lekar, övningar och experiment som berör ämnesområdena:

 • Trygg ute bl.a. rätt klädval
 • Nära naturupplevelser och trygghet i naturen
 • Allemansrätten
 • Eldteknik och eldsäkerhet
 • Knopar och byggen
 • Kartkunskap
 • Knivkörkort (tillval)
 • En hoppfull övning: städa naturen

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • material för genomförandet av övningarna
 • litteratur i ämnet (fakta och sagor/berättelser)

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna. Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 Örebro

Boka här!

Genom naturskolelådan med tema ”Friluftsliv – matlagning” vill vi underlätta för dig som vill prova på att laga till fika eller mat utomhus tillsammans med dina barn-/elevgrupper.

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • tips kring utomhusmatlagning med barn/elever
 • recept och kokböcker
 • 30 tallrikar
 • 30 muggar
 • 30 matskedar
 • 10 skärknivar
 • 10 potatisskalare
 • 4 stekspadar
 • 4 grilltänger
 • 4 slevar
 • 2 soppslevar
 • 2 vispar
 • 4 måttsatser
 • 2 enlitersmått
 • 4 stora rostfria bunkar
 • 2 eldfiltar
 • dunk till eldsläckningsvatten
 • 2 par eldhandskar

Som tillval kan du även boka en eller flera saker av dessa:

 • 2 stekhällar
 • 1 Wokpanna, djup
 • 2 reflektorugnar med 2 runda plåtar
 • 2 grytor (2 olika storlekar)
 • 1 eldfat
 • rengöringsutrustning med instruktioner

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna. Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan och tillvalsmaterialet hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 Örebro.

Boka här!

Lekar, sagor, sång, experiment, fältstudier och andra övningar i naturskolelådan Mossor och lavar berör ämnesområdena:

 • Hur man ser skillnaden på en mossa och en lav
 • Några vanliga arter av mossor och lavar och hur man känner igen dem
 • Mossors och lavars olika delar
 • Lite om hur mossor och lavar fungerar och var de trivs
 • Systematisk undersökning om luftföroreningar och lavar
 • Ekosystemtjänster som mossorna bidrar med
 • En hoppfull övning: Var rädd om mossor och lavar!

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • fakta om mossor och lavar
 • material för genomförandet av övningarna
 • litteratur om mossor och lavar

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

Naturskolelåda Samarbetstema riktar sig i första hand till barn i skolåldern, F-6.

Den innehåller övningar och material för träning av samarbetsförmågan:

 • Inledande övningar med rollspel och diskussion om vilket beteende som gynnar ett bra samarbete.
 • 10 kluriga uppdrag, där barnen/eleverna i smågrupper får träna samarbete
 • Avslutande diskussion: nyckelord för ett gott samarbete

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur innehållet är kopplat till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • lektionstankar
 • övningsbeskrivningar
 • material för genomförandet av övningarna

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

Lekar, sagor, sånger, pyssel, experiment, fältstudier och andra övningar i naturskolelådan Småkryp på land berör ämnesområdena:

 • Olika metoder för att hitta småkryp
 • Några vanliga sorters småkryp och hur man känner igen dem
 • Sortering på olika sätt
 • Småkrypens roll i ett ekosystem
 • Näringskedja
 • Livscykel
 • Fjärilars beroende av olika växter för sin äggläggning
 • En inblick i myrornas värld
 • Ekosystemtjänster som småkrypen bidrar med
 • En hoppfull övning: insektshotell och fjärilsrabatt

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • material för genomförandet av övningarna
 • litteratur om småkryp

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

Naturskolelåda Stenåldersliv vänder sig i första hand till årskurs F-6. Den innehåller övningar och material så att ni kan leva stenåldersliv för en dag (både jägar-samlarstenåldern och bondestenåldern):

 • Tidslinje
 • Samla mat
 • Jakt: kasta spjut
 • Använda flintaverktyg
 • Använda drillpinne och bågdrill för att göra upp eld
 • Mala mjöl och tillverka smör
 • Hantverk: björkvisp, grävkäpp och stängselflätning
 • Leka gamla lekar
 • Matlagning: instruktioner och recept för stenålderste, stenåldersbröd och matlagning i kokgrop

Se Pedagog Örebros film från en av våra stenåldersdagar: Länk

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • material för genomförandet av övningarna
 • kort stenåldersfakta
 • litteratur om stenåldern

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

Lekar, saga, sånger, pyssel, experiment, fältstudier och andra övningar i naturskolelådan Träd berör ämnesområdena:

 • Några vanliga arter av träd och hur man känner igen dem (året om)
 • Följa ett träd under ett år
 • Hur träd är uppbyggda och fungerar
 • Ekosystemtjänster som träd bidrar med
 • Vad vi använder träd till
 • Rekordträd
 • Trädinventering
 • En hoppfull övning: Värna om döda träd – som ger liv!

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • trädfakta
 • material för genomförandet av övningarna
 • litteratur om träd

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.
Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

Naturskolelåda Vikingaliv vänder sig i första hand till årskurs F-6. Den innehåller övningar och material så att ni kan leva vikingaliv för en dag:

 • Tidslinje
 • Ullhantverk: karda, spinna, väva
 • Runor: rista i sten, tillverka bokstavar och runamuletter
 • Vikingalekar
 • Vikingaskeppet: storlek och transportteknik på land
 • Offer till asagudarna
 • Matlagning: recept på vikingasoppa och vikingabröd
 • Avslutningslekar för att befästa kunskapen

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • material för genomförandet av övningarna
 • kort vikingafakta
 • litteratur om vikingatiden

När du bokat naturskolelådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

De allra flesta av vinterekologislådans övningar kan användas även en barmarksvinter.

Lådans lekar, övningar och experiment berör ämnesområdena:

 • Varför det blir vintern – om Jordens omloppsbana och lutning
 • Djurs och växters vinterstrategier
 • Småkryp i julgranen
 • Trädens knoppar
 • Livet under snön – det subnivala rummet
 • Djurspår i snön
 • En hoppfull övning: bygga vinterbon till olika djur

I lådan finns:

 • pedagoghandledning
 • information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
 • information om de globala målen
 • tankar och råd kring utomhusundervisning
 • utomhuspedagogik – definition och forskning
 • övningsbeskrivningar
 • lektionstankar
 • material för genomförandet av övningarna
 • vinterekologifakta
 • vinterekologilitteratur

När du bokat vinterekologilådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Boka här!

För mer information, kontakta naturskolan@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se