Gå till innehåll

Ingången förmedlar inkluderingsstöd via elevcoacher till nyanlända elever, oavsett skolform eller huvudman, som har svårt att ta sig till skolan och in i skolsystemet.

Vad är elevcoachens uppgift?

Elevcoachen har som uppgift att hjälpa eleven med de pseudoprocesser som är nödvändiga för att göra skolgången möjlig. Det kan exempelvis handla om att guida till och från skolan eller hjälpa personen in i skolsystemet genom att förklara, motivera. Det också handla om att tolka och kommunicera kulturella och sociala skillnader.

Elevcoacherna är ett komplement till redan befintliga, pedagogiska resurser. I deras uppgift ingår inte att ge studiehandledning eller modersmålsundervisning.

Elevcoachernas uppdrag anpassas efter behov och kan omfatta en eller flera typer av stöd till en eller flera elever. De kan också ha som uppgift att ge information till vårdnadshavare.

Vem arbetar som elevcoach?

Elevcoacher rekryteras inom gruppen som uppfyller kriterierna för anställning via någon av Arbetsförmedlingens anställningsstöd.

Alla elevcoacher genomgår en utbildning med fokus på demokrati, värdegrund, skolsystem och förhållningssätt samt bemötande i arbetet med barn och ungdomar.

Rekrytering

Den normala tidsramen för en rekrytering, från inkommen ansökan till att en person är klar att påbörja ett uppdrag är cirka 1 månad.

Vid väldigt specifika önskemål, exempelvis behov av att elevcoachen behärskar ett särskilt språk, kan tidsramen behöva utökas. Det finns dock inga garantier för att Ingången kan matcha personer till alla ansökningar utifrån att det saknas personer med viss språkkompetens i rekryteringsunderlaget.

Vad kostar det?

Inkluderingsstödet är gratis för skolan, men det är viktigt att skolan kan avsätta tid för uppföljningar under pågående uppdrag. Det ska även finnas en utsedd kontaktperson för elevcoachen.

Ett gott mottagande av elevcoacherna är avgörande för hur väl de lyckas i sina uppdrag.

Uppföljning

Eftersom behoven förändras över tid görs kontinuerliga utvärderingar för att säkerställa att elevcoachernas placering motsvarar aktuella behov.

Mer information

Vill du veta mer om Ingången och inkluderingsstöd via elevcoacher?
Kontakta: ingangen@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se