Gå till innehåll

Vill du ha stöd i arbetet med mänskliga rättigheter där vi också kan erbjuda mer riktade insatser? Har har du frågor eller vill ha tips om utbildningsmaterial?
Här ser du vem du kan kontakta.

Daniela Redzic Alkaissi - Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter

E-post: daniela.redzic.alkaissi@orebro.se

Lovisa Strand - Mänskliga rättigheter, nationella minoriteter och minoritetsspråk och romsk inkludering

E-post: lovisa.strand@orebro.se

Renée Andersson - Våld i nära relation och hedersrelaterat våld

E-post: renee.andersson@orebro.se

Tommy Krångh - HBTQ, teckenspråk och funktionsrätt

E-post: tommy.krangh@orebro.se

Mia Stålgren Patiño - Jämställdhet

E-post: mia.stalgren.patino@orebro.se

Lisen Tang Kempe - Folkhälsa

E-post: lisen.tang.kempe@orebro.se

Sara Gustavsson - Folkhälsa

E-post: sara.d.gustavsson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se