Örebro satsar på kultur i skolan, samlar utbudet i Kulturpaletten

Nu blir lättare för barn och unga att ta del av kultur i skolan. Det är målet med Örebro kommuns satsning på Kulturpaletten, en digital katalog för kulturutbudet till skolorna. Samtidigt lanserar vi på Pedagog Örebro en ny sida –"Kultur i förskola och skola". Syftet är att stödja dig som vill arbeta med kultur i förskola och skola genom att samla lärarresurser, information, kontaktuppgifter och relevanta länkar.

Nu har alla Örebros grundskolor tillgång till Kulturpaletten. Det är en digital katalog med det samlade professionella kulturutbudet till skolorna. Både kommunens eget utbud så som Kulturskolan, Konsthallen och Trainstationbussen, och externa aktörers som till exempel Teater Martin Mutter. Här kan skolornas rektorer och pedagoger söka fram och boka kulturaktiviteter för sina elever, från förskoleklass upp till årskurs 9. Kulturpaletten är öppen för alla kommunens skolor, både kommunala och friskolor.

Kulturombud på plats vid lanseringen

Jessica Svedberg är kulturombud på Stora Mellösa skola.

Jessica Svedberg, musiklärare och fritidspedagog, Stora Mellösa skola.

Jessica Svedberg

Vad får du för intryck av Kulturpaletten?

– Att det nu kommer att bli väldigt enkelt att söka efter kulturaktiviteter för en viss årskull. Det blir tydligare vad man kan ta del av därute, teater och musik exempelvis. Väldigt bra tajming att lanseringen sker nu! Under coronapandemin har vi inte kunnat åka någonstans, alla skoldagar sett likadana ut, så nu vill vi gärna kasta oss iväg på många olika saker!

Alla barns rätt till kultur

I Barnkonventionen, som nu är lag, står tydligt att alla barn har rätt till kultur och det finns också med i skolans läroplan. Men möjligheten att uppleva kultur idag är inte jämnt fördelad i samhället. Skolan har därför en viktig roll för att jämna ut och förbättra möjligheterna till eget skapande och kulturupplevelser för alla barn och unga, oavsett bakgrund.

Tobias Kandenäs, projektledare för ”Alla barns rätt till kultur”, Örebro kulturskola.

Tobias Kandenäs

– Därför tar vi nu ett helhetsgrepp i den här viktiga frågan. Målet är att kulturen ska bli ett naturligt inslag i vardagen för alla barn i Örebro kommun, så att de med kulturen som verktyg kan växa, lära och utvecklas, säger Tobias Kandenäs.

Satsning på systematik för kultur i skolan

Kulturpaletten är en del av Örebro kommuns projekt ”Alla barns rätt till kultur”. Projektets uppdrag är att skapa en systematik kring hur Örebro kommun ska arbeta med kultur i skolan, så kulturen blir både tillgänglig och jämlik för alla elever och pedagoger. Projektet är ett samarbete mellan Förvaltningen förskola och skola och Kultur- och fritidsförvaltningen.

– I förstudien som gjordes märkte vi att skolorna och kulturaktörerna hade svårt att nå varandra, vilket bidrog till att elevernas möjligheter till kulturupplevelser och eget skapande med professionella aktörer såg väldigt olika ut. Nu, med allt samlat i Kulturpaletten, hoppas vi underlätta för skolorna och samtidigt underlätta för kulturaktörerna att nå ut med sitt utbud, så skolorna får ännu mer att välja på, säger Katarina Arkehag, förvaltningschef för Förvaltningen förskola och skola.

– Rektorerna har redan fått en dragning kring Kulturpaletten och vi tycker att innehållet är både rikt, strukturerat och anpassat för skolornas verksamhet. Upplevelsen är att det kommer vara till stort stöd för skolornas kulturombud och pedagoger, avslutar Mia Aversjö, verksamhetschef på Förvaltningen för förskola och skola.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: