Gå till innehåll

Huvudlärspridare och lärspridare

I och med arbetet med att ta fram en handlingsplan för digitaliseringen identifierades behovet av nyckelpersoner. Som nyckelpersoner utsågs huvudlärspridare i förskola och skola och de är tänkta att fungera som en länk mellan förvaltningen och verksamheterna.

De tilldelades en strategisk roll i utvecklingsarbetet för att förankra, återkoppla och leda arbetet ute i verksamheterna. På varje grundskola finns en huvudlärspridare. I förskolan finns två huvudlärspridare i varje team och en lärspridare på varje förskola.

Utvecklingsorganisation digitaliseringen

Utvecklingsorganisationen i förskola och grundskola/anpassad grundskola

Grundskolan

Som huvudlärspridare fungerar du som en länk mellan din skola, referensgruppen och förvaltningen. Du ingår i ett nätverk tillsammans med huvudlärspridare från alla grundskolor/anpassade grundskolor i Örebro kommun.

I ditt uppdrag kommer du att:

 • På uppdrag av och tillsammans med din rektor driva de digitala
  frågorna som är kopplade till det pedagogiska uppdraget på din skola
 • Vara en länk mellan förvaltningen och din skola samt delta i arbete
  centralt i frågor som rör digitaliseringen
 • Ha fokus på det pedagogiska uppdraget i de digitala frågorna och leda
  den pedagogiska utvecklingen kring digitaliseringen

Team Anders Österberg

 • Susanne Stridsman Gumaeliusskolan 7-9
 • Jesper Leu Hagaskolan F-6
 • Ewa Wikström Mellringeskolan F-6
 • Måns Eriksson Närkes Kils skola F-6
 • Katrin Zettergren Mellringeskolan 7-9
 • Anders Ekwall Wallerska skolan F-6
 • Isabella Norgren Björkhagaskolan F-3

Team Oskar Jacobsson

 • András From Mosjö skola
 • Rolf Anderberg Brunnsskolan
 • Carol Lagerqvist Mariebergsskolan
 • David Bergkvist Garphyttans skola
 • Andreas Johansson Adolfsbergsskolan/anpassad grundskola
 • Charlotta Säflund Adolfsbergsskolan F-6
 • Carin Ericzon Adolfsbergsskolan 7-9
 • Malin Blomquist Latorps skola

Team Henrik Svensson

 • Fredrika Christiansen Brickebackens särskola
 • Lars-Olov Ågren Stora Mellösa, Asker
 • Sara Lind Odenskolan
 • Frida Gabot Tybblelund F-6
 • Christina Rasmussen Almby 7-9
 • Magnus Lidell Almby F-6

Team Patrik Nilsson

 • Marianne van der Woude Ervalla skola F-6
 • Eva Sjöholm Hovstaskolan F-6
 • Malin Remes Lillåns skola F-6
 • Anna Odenmark Lillåns Södra skola F-6
 • Maria Eriksson-Sköld Lillåns skola 7-9
 • Linda Carlberg Lundbyskolan F-6
 • Dan Tran Vivalla skola F-6
 • Annika Eriksson Ölmbrotorps skola F-6

Team Annelie Tilldal

 • Georgios Papachristou, Brukets skola
 • Viktor Pernström, Engelbrektskolan
 • Erik Isberg, Engelbrektskolan
 • Sandra Dauksz, Glanshammar
 • Josefin Ekström, Norrbyskolan
 • Erik Eriksson, Norrbyskolan
 • Martin Ahlbäck, OP City 7-9
 • Karin Fredriksson, OP F-6
 • Sofia Hamrén, OP F-3
 • Rebecca Schiöld, Stureskolan
 • Kristina Eriksson, Tegnérskolan
 • Ulrika Lind, Västra Engelbrekt F-6
 • Per Larkell, Västra Engelbrekt 7-9

Team Irina Ek

 • Thomas Oscarsson Sörbyskolan
 • Marie Årnemo Carlsten Kryddgårdsskolan
 • Fredrik Reiman Navet
 • Per Tengvall Rostaskolan 4-6
 • Vedran Ljuboja Änglandaskolan F-6
 • Micael Edberg Svealundsskolan
 • Emina Isovic Rostaskolan 4-6
 • Niklas Medin Sörbyängsskolan
 • Lena Schreiber, Svealundsskolan

Huvudlärspridare förskolan

Som huvudlärspridare fungerar du som en länk mellan ditt team och förvaltningen. Du ingår i ett nätverk tillsammans med huvudlärspridare från samtliga team i förskolan i Örebro kommun.

I ditt uppdrag kommer du att:

 • Utifrån utvecklingsorganisationen vara en länk mellan förvaltningen
  och ditt lärspridarteam samt delta i arbete centralt i frågor som på olika
  nivåer rör förvaltningens arbete med digitaliseringen
 • På uppdrag av och tillsammans med ditt teams DUG-rektor och din
  rektor driva de digitala frågorna som är kopplade till det pedagogiska
  uppdraget i förskolan
 • Ha fokus på det pedagogiska uppdraget i digitala frågor samt leda och
  samordna kollegialt lärande för lärspridare i ditt team
 • Hålla dig uppdaterad genom omvärldsspaning och forskning samt dela
  information med ditt team, rektorer och kollegor

Förutom denna uppdragsbeskrivning ingår för huvudlärspridaren också
uppdragsbeskrivningen för lärspridare i de fall du har tilldelats även detta
uppdrag.

Lärspridare förskolan

Uppdragsbeskrivning för lärspridare i förskolan

 • Utifrån utvecklingsorganisationen vara en länk mellan din verksamhet
  och huvudlärspridare samt ingå i ett team som leds av huvudlärspridare
 • Ha fokus på det pedagogiska uppdraget i digitala frågor samt med stöd
  av huvudlärspridare leda och samordna såväl enskilt som kollegialt
  lärande för kollegor i din verksamhet
 • Hålla dig uppdaterad genom omvärldsspaning och forskning samt dela
  information med ditt team och kollegor i din verksamhet

Är du intresserad av uppdraget och vill veta mer så kan du följa arbetet här på Pedagog Örebro. Kolla in reportage och artiklar här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se