Gå till innehåll

Kris, våld och säkerhetshantering i förskola och skola

Här hittar du länkar och arbetsmaterial för arbetet med kris, våld och säkerhetsfrågor i förskola och skola.

Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan

Vägledning från MSB för skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga. Tips och råd om hur just er skola kan arbeta för att öka elevers och anställdas säkerhet. Vägledningen har tagit fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Polismyndigheten. Vägledningen hittar du på msb.se

Lära och leva i osäkra tider – kostnadsfri digital utbildning

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten psykologiskt försvar, Skolverket och Lärarfortbildning har tagit fram en kostnadsfri digital utbildning i totalförsvarskunskap. Utbildningen innehåller panelsamtal, föreläsningar och ett resonemang utifrån ett scenario. Du får också länkar till konkret material att arbeta vidare med på din skola och i ditt klassrum. Läs mer om utbildningen i en artikel på Pedagog Örebro.

Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola

Skolverket erbjuder stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga för arbetet med säkerhet och krisberedskap. Sidan hittar du på skolverket.se

Säkerhet och krisberedskap vid ett förändrat omvärldsläge

Skolverkets sida med information om hur du kan förbereda din verksamhet vid olika händelser av kris. Sidan hittar du på skolverket.se

Klara lärare - undervisa om din och samhällets beredskap

MSB står bakom Klara lärare som innehåller lektionsidéer på temat beredskap för kris och krig. Upplägget kopplar till högstadiets och gymnasiets läroplaner samt till ljuddramat och novellen Klara, färdiga. Klara lärare hittar du på msb.se

Våldsbejakande extremism

Förskolan och skolan har en viktig roll i arbetet mot våldsbejakande extremism. En bra utbildning i en trygg skola som arbetar med skolans demokratiska uppdrag kan förebygga att unga involveras i våldsbejakande extremism. Här hittar du bra länkar och lektionsförslag.

Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro

Är en resurs- och samverkansgrupp i Örebro kommun. De kan erbjuda stöd i frågor som rör förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Lektionsmaterial från centrum för våldsbejakande extremism. Pdf, 190.9 kB.

Ett ickedömande samtal

Stödmaterial och kommentarer till filmer om antisemitisk, antiziganistisk, eller annan diskriminerande propaganda. Materialet är framtaget av Samuel Engelhardt i samverkan med Göteborgs stads grundskoleförvaltning och Levande historia Göteborg. Materialet hittar du på Göteborgs stads Intranät.

Extremkoll.se

Tar upp ämnen som på olika sätt påverkar oss och kan göra oss mottagliga för, eller stärka oss mot, våldsbejakande- och hatpropaganda på nätet. Här får du information genom videor, bilder och snabbfakta. Här finns också undervisningsmaterial att ta del av. Extremkoll.se hittar du här!

Skolverket

Sidor om hur förskolan och skolan kan jobba mot våldsbejakande extremism. Sidorna hittar du på skolverket.se

Center för våldsbejakande extremism

Information, stödtelefon och annat stöd hittar du på på cve.se

Gängkriminalitet

Om unga som dras in i kriminella gäng - Polisen

Utbildningsmaterial från Polisen som tar upp den aktuella frågan om barn och unga som dras in i kriminella gäng. Materialet syftar till att möjliggöra dialog och öka kunskapen om hur rekryteringen går till, vad det kan leda till och hur man kan söka hjälp. Materialet riktar sig till elever från mellanstadiet och uppåt och består av tre korta filmer samt frågor för reflektion och samtal.
Utbildningsmaterialet hittar du på Polisen.se

Skolans arbete med att motverka rekrytering till kriminella nätverk

Stödmaterial rån skolverket som i första hand vänder sig till rektorer och skolhuvudmän.
Materialet hittar du på skolverket.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se