Ett hållbart arbetsliv

När det är dags att välja utbildning eller yrke är det naturligt att eleverna utgår från sina intressen och talanger. Men det är också viktigt att de tänker på sin egen hälsa och känner till regler kring arbetsmiljön. Annars riskerar de välja en inriktning som kan ge problem i framtiden.

Region Örebro län har tagit fram informationsmaterial för elever som funderar över sitt gymnasie- och yrkesval.

Idag får många unga människor besvär tidigt i arbetslivet och ibland redan under yrkesutbildningen i gymnasieskolan så det är viktigt att tänka på din egen hälsa redan inför gymnasievalet.

Många problem går att förebygga om man redan från början får rätt information om arbetsmiljö, lagar och regler och vad man bör tänka på utifrån sina egna medicinska förutsättningar.

Den som till exempel har haft astma eller eksem som barn kan få problem i vissa yrken. Den som har problem med rygg och nacke, allergi eller diabetes kan också få svårt att klara vissa arbeten. Har man tagit hänsyn till detta tidigt kan man slippa risken att inte klara av det yrke man har utbildat sig till. Man kan också minska risken att ens problem med till exempel astma eller eksem förvärras.

/Carl Eriksson, arbets- och miljömedicin, USÖ Region Örebro län

Senast uppdaterad:

Publicerad: