Gå till innehåll

I det här bloggspåret får vi följa Mia Lingåker och Helena Yourston i arbetet med förebyggande och främjande integritetsarbete och FN:s konvention om barnets rättigheter.

I bloggen kommer de att involvera såväl barn som personal, forskare och även andra aktörer som är viktiga för arbetet med vår nya lag.

Som ett komplement till bloggen finns också sidan "Mänskliga rättigheter och barnkonventionen" som bland annat innehåller lektionstips. Sidan hittar du här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se