Gå till innehåll

I denna blogg kommer olika skolledare, från både kommunala och fristående förskolor och skolor, skriva inlägg som rör deras vardag som ledare.

Rektorsrollen är komplex med en mängd olika uppdrag och ett stort ansvarsområde. Här får vi ta del av några av alla frågor som en rektor/skolledare ansvarar för. En del inlägg kommer behandla mer allmändidaktiska frågor medan andra mer är inriktade på själva verksamheterna och den utveckling som sker där.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se