Gå till innehåll
  • Start
  • / Bloggar
  • / En abstrakt vandring mellan tre pedagogiska tankar

En abstrakt vandring mellan tre pedagogiska tankar

Välkommen till en pedagogisk vandring till tre pedagogiska tankar. För den här vandringen behövs inga bekväma skor men kanske bekväma kläder och en internetuppkoppling. Vandringen tar en timme om du springer igenom sträckan, lite längre tid om du väljer att stanna upp vid varje tanke och byter perspektiv. För vissa tar vandringen ett helt liv.

Bild på en trappa högt upp bland bergen

Vi startar framför datorn eller med mobilen i hand på en plats där du trivs, kanske i sällskap med andra, kanske på egen hand. Fungerar den digitala utrustningen på ett godtagbart vis så kan vi påbörja vandringen.

Fem undervisningsstilar

Första stoppet är i Ann S Philgrens värld. Hon är en forskare som observerat ett mycket stort antal lektioner i alla stadier. I de föreläsningar hon ger kan hon hålla publiken intresserad i timtal. Ett kort 20 minuters utdrag ur en föreläsning hittar du här. Föreläsningen handlar om fem undervisningsstilar som lärare och andra som undervisar vandrar mellan: Låt-gå-undervisning, moralistisk undervisning, elevaktiv undervisning, allmän (traditionell) undervisning och undervisning med scaffolding (byggnadsställning). Mycket igenkänning finns och jag själv pendlar mellan olika stilar.

När du har sett videon så kan du gå vidare till stopp 2 på vandringen direkt eller stanna kvar vid detta stopp och prova att byta perspektiv. Du kan se videon igen och byta ut ordet lärare och undervisning till föräldrar och uppfostran, vad händer då? Eller så kan du byta ut ordet lärare och undervisning till ledare och verksamhet. Vad som då kommer till dig kan ge dig en fin insikt som ger mervärde för denna vandring.

Progressionen i fokus

Andra stoppet på vår vandring är hos James Nottingham, läraren som tittat på vad vi i skolsystemen fokuserar på, progression och resultat. Denna video är på engelska och han ritar fint på ett blädderblock för att förtydliga sina idéer. Tänk om vi kunde fokusera mer på progressionen som eleverna gör, då kan vi fånga upp både de elever som inte får så bra resultat och de elever som får bra resultat men inte presterar så mycket. Videon är tio minuter lång och du hittar den här. Gillar du Nottingham så finns det även en längre föreläsning tillgänglig vid en sökning på honom. Här kan du välja att gå raskt vidare till stopp tre, eller stanna kvar och tänka på din egen utveckling och kanske dina kollegors utveckling:

  • Var har du ditt fokus som lärare? På resultaten eller resan fram till resultaten?

En möjlig avstickare här till en annan fråga är:

  • Hur ska jag då göra när jag har så många olika elever i klassrummet (eller där jag undervisar)? Hur kan jag skapa en undervisningsmiljö där alla elever kan få bra undervisning?

Då kan du ta en avstickare till bloggen specialpedagogen - det inkluderande klassrummet av Helena Wallberg. Hon har även skrivit en lättbegriplig bok om detta komplexa problem som heter Lektionsdesign – en handbok.

Två faktorer som kan göra skillnad

Vid det sista stoppet innan vi vänder hem igen så hittar vi en gammal modell, Dreyfusmodellen, tolkad för lärare av Lars-Erik Björklund från Linköpings universitet. Han har skrivit en avhandling om hur lärare utvecklar sin yrkesskicklighet utifrån Dreyfusmodellen som introducerades på 1980-talet. Avhandlingen heter Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Att läsa hela avhandlingen kan ta lite tid, men för den här vandringen så räcker det med kapitel tre, Experter och expertis sid 23-43. Sätt dig bekvämt, läsningen tar olika lång tid för oss alla, men för mig tog det längre tid än de båda youtubeklippen tillsammans.

Lars-Erik visar oss där den utveckling som vi lärare gör från när vi är klara från lärarutbildningen och den resa som sker igenom åren. Genom att bli medveten om denna resa på en metanivå och hur vi agerar i olika situationer så tror jag att många konflikter kan förebyggas och kommunikationen mellan oss lärare blir lättare att förstå. Varför gör kollegorna och ledningen på det där viset? Varför blir vissa lärare sjuka av tidspress och engagemang och andra blir till experter?

Jag har letat efter svaret i några månader nu och tror utan bevisning att det kan ha att göra med två faktorer som kan göra skillnad, vår individuella syn på perfektionism och misslyckanden samt om vi får tillhöra en verksamhet som ger stöd och bygger upp varandra i vår utveckling istället för en verksamhet som inte gynnar lärares utveckling.

Det här är vandringens uppförsbacke, men när den är klar så kan man minnas tillbaka på vårt första stopp hos Ann S Philgren och knyta ihop vandringsupplevelsen.

Med många steg har vi nu vandrat genom tre tankar kring utbildning, kikat på några perspektiv, mätta och förhoppningsvis nöjda så kan vi nu avsluta vandringen, kanske ta en kopp kaffe och berätta om upplevelsen för andra på sociala medier. Vissa uppskattar vandringen, andra kommer att känna att konditionen inte är den bästa, att vissa bitar var arbetsamma att ta sig igenom, eller irritera sig på ett skoskav. Andra kommer att visa uppskattning för de fina insikterna vid stoppen. Oavsett vilken grupp du tillhör så tackar jag dig för att du ville följa med på vandringen med mig!

Kostnaden för vandringen är gratis och du behöver inte anmäla dig.

/Marie Lewicki, Kvalitetsutvecklare och lärare på Rudbecksgymnasiet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se