Lärplattor i förskolan

Arbetet med lärplattor i förskolan kan ha delade meningar och tankar mellan vuxna… Detta tror vi beror på vad vi själva har för erfarenheter gällande lärplattor. Är de till för att spelas på? Kan man använda dem i lärandesituationer? Vi på Kremlan ser digitaliseringsmaterialet som ännu ett verktyg för att nå olika mål genom fler uttrycksformer. Vi väljer därför att följa samhällets utveckling och strävansmålen i läroplanen genom att använda lärplattor dagligen i vår verksamhet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Skolverket, 2016)

Vi har flera olika appar, som alla har en pedagogisk grund och tanke i sig, där utforskande kan ske inom bland annat matematik, programmering, språkutveckling och skapande. För att främja barnens inflytande och delaktighet i vår verksamhet, använder vi oss bland annat av bildstöd för att barnen lätt kan se vad som finns att göra i IKT rummet.

Vi tänker här presentera några olika sätt att arbeta med just lärplattor, både då barn och pedagoger utforskar och skapar olika saker tillsammans, men även där barnen själva, på eget initiativ kan sitta och lära tillsammans eller själva med lärplattan.

PuppetPals2

PuppetPals kan vara en bra introduktion till filmskapande och berättande, som ett första steg för att sedan använda iMotion och iMovie. I appen finns det flera olika bakgrunder att välja på men man kan även ta egna foton att ha som bakgrund i sin film/berättelse. Det finns flera olika figurer att välja på som kan vara med i filmen och man kan spela in det som händer på skärmen med bild och ljud.

Denna film skapades av ett barn som är fyra år gammal:

iMotion

I iMotion arbetar man med något som kallas för stop motion animation. Enkelt förklarat tar man kort på den sak man vill ska vara med i filmen, flyttar lite på saken, tar kort, flyttar lite på saken, tar kort o.s.v. När man känner sig färdig med bilderna är filmen färdig och appen gör så att det ser ut som att sakerna rör på sig själva.

Här kommer en film som barnen skapat alldeles själva efter första genomgången av appen, det är två femåringar som gjort denna film.

iMovie

I denna app kan man skapa filmer och bildspel med tillhörande ljud. Barnen kan göra egna filmer tillsammans med både stillbilder och rörliga bilder från iPadens galleri. Man kan också lägga ljud på sina iMotionfilmer.

Några filmer som vi skapat i denna app är filmer med pedagogiskt tema, dilemman i samspel tillexempel: vad gör leksakerna när vi inte är här? Hur kan vi hjälpas åt att lösa deras ”problem”? Vi har även skapat olika filmer och bildspel vid uppstart eller avslut på en process, bildspel till föräldramöte/drop-in o.s.v. som vi kan visar upp på storbildsskärmar.

Så här ser det ut i Appen, då man skapar filmer…

iMovie

Här nedan kan ni se en film där barnen skapat material, och gjort filmen i flera steg, från Imotion och sedan lagt på ljudeffekter i Imovie.

Storbildsskärm

Om barnen klurar eller funderar över något i en samling eller om vi pedagoger vill göra en gemensam aktivitet där alla barn ska få vara delaktiga och ha inflytande över situationen, samlas vi kring storbildsskärmen, där vi kopplar upp Ipad, dator eller telefon så att alla barn kan se det vi gör. Detta ger barnen möjlighet att:

 • diskutera till exempel problemlösningar som visas på filmen/bilden.
 • välja vilken bild vi ska använda i vårt skapande.

Det skapar också en gemenskap då alla barn kan se det som visas samtidigt.

Detta använder vi oss av i aktiviteter som tillexempel:

 • När vi skapar/scannar QR-koder
 • När vi behöver ta reda på olika fakta från internet
 • Då barnen får uppdrag att lösa kluringar/problemlösningar genom filmer
 • När barnen gjort egna filmer/berättelser som de vill visa kompisarna
 • Då barnen väljer att dansa Just Dance

Då dessa aktiviteter görs, sitter en pedagog ofta med ett block och antecknar det barnen säger. På detta vis skapas en pedagogisk dokumentation och en reflektion över det barnen visar intresse för och för vad de uttrycker. Detta ligger till grund för hur processen förs vidare, genom barnens delaktighet och intressen. Vi är också noga med att återkoppla till barnen att de har möjlighet att påverka sin vardag här på Kremlan, och kan på detta sätt tydligt visa barnen att deras svar, diskussioner och tankar är viktiga för oss, genom att synliggöra det med bilder och kommentarer/texter i vår miljö.

Det kopplar vi till läroplanens strävansmål:

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv (Skolverket, 2016, s.10).
 • Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer (Skolverket, 2016, s.11).

QR-koder

Vi använder QR-koder på flera olika sätt i vår verksamhet, det finns sagor uppsatta vid vår bokhörna där barnen kan välja och lyssna på en saga när de vill under dagen.
Barnens egenskapade filmer ur Imovie/Imotion/Puppetpals2 omvandlas ofta till QR-koder och synliggörs i verksamheten så att barnen kan visa kompisar och vårdnadshavare deras filmer. Detta skapar stunder tillsammans mellan barnen och inspirerar till att fler barn blir sugna på att göra filmer och bildspel.

Vi fångar upp barnens intresse för olika saker i verksamheten och skapar aktiviteter utifrån det. Förra året hade vi ”Mellofest” på Kremlan, där barnen fick rösta på sin favoritlåt. För att lyssna på alla låtar, skapade vi QR-koder till varje låt och artist. Denna bild satt uppe länge efter festen och barnen scannade koder och dansade dagligen tillsammans.

Ibland händer det också att en QR-kod hamnat på Kremlan utan att någon vet hur den kom dit och vad det är? När vi tillsammans kopplar upp lärplattan på storbild och utforskar QR-koden är det ofta ett uppdrag vi ska göra, eller filmer som vi kan se på, där barnen behöver klura och diskutera hur man kan lösa problemen som uppstår i filmen… Dessa stunder är väldigt spännande och det skapas gemenskap, trygghet och glädje tillsammans i barngruppen. Här nedan kan ni se en QR-kodsfilm som våra ”maskotar, Gösta & Monkey” på Kremlan gjorde till barnen, då de ville ha hjälp i hur man kan känna sig trygg och hur man kan göra för att få vara med och leka tillsammans med kompisar…

Barnen hade många fina tankar om vänskap och trygghet och deras kommentarer dokumenterades av oss pedagoger och sammanställdes för att sättas upp ute i vår trygghetsruta i hallen tillsammans med QR-kodsfilmen.

Här involveras vårdnadshavarna i vårt arbete med trygghet, och de kan tillsammans med sina barn scanna QR-koden och titta på den tillsammans och prata om den vid hämtning/lämning av sitt barn. Det är viktigt för oss att vårdnadshavarna har en inblick i vår verksamhet och känner delaktighet i deras barns vardag.

Detta kan vi även koppla till läroplanen:

 • Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år (Skolverket, 2016, s.13).

Här kan ni ta del av trygghetsfilmen och barnens tankar och reflektioner över trygghet.

Tack för att vi fått dela med oss av vårt arbete med digitalisering i förskolan, det har verkligen varit roligt. Hoppas att ni fått lite tips och idéer för hur ni kan arbeta med digitalisering i era verksamheter.

Ha en skön sommar!

Mvh

/Lina, Linnéa & Sarah på Kremlan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: