Projekt med läsande förebilder nu också i Örebro

Projektet Läsa äger, där gymnasieungdomar agerar läsande förebilder för barn på fritidshem, finns redan på ett tjugotal orter i Sverige – i sommar startar också projektet i Örebro. Målet är att öka intresse för läsning och minska sommarlovstappet.

Bild på Bodil Rös Henning

Bodil Rös Henning

Åtta ungdomar från Barn- och fritidsprogrammet kommer under tre veckor göra sin sommarferiepraktik på fyra fritidshem i kommunen: Brukets skola, Hagaskolan, Västra Engelbrektsskolan samt Tegnerskolan. I samband med det kommer ungdomarna läsa olika böcker för barnen på fritidshemmen med målet att vara läsande förebilder. I projektet ingår förutom läsning också en rörelsesatsning där ungdomarna leder rörelseaktiviteter mellan lässtunderna.

Bodil Rös Henning, förstelärare på Brukets skola, är samordnare för projektet:

– När jag hörde om projektet så kände jag bara "så häftigt!" Nu börjar vi i ganska liten skala men jag vill gärna göra projektet större i framtiden. Jag tror verkligen jättemycket på det här och tidigare städer som kört det här har verkligen visat att det gör skillnad.

Ryggsäckar med böcker

Ungdomarna kommer ha ryggsäckar bestående av tiotal böcker med sig till fritidshemmen. Ett bra samarbete finns med biblioteket på Tegelbruket som står för olika typer av böcker. Olika obligatoriska lässtunder kommer organiseras under tre veckor. Ungdomarna för också loggbok.

En vecka in på feriepraktiken kommer en ”mellanträff” hållas där arbetet utvärderas - ungdomarna får reflektera och få pepp och stöttning i arbetet.

- Vi kommer prata om vilka böcker som barnen på fritids är intresserade av eller mindre intresserade av, hur det funkar att högläsa och ha samtal om böckerna med barnen. Vi kommer också ge varandra tips och kolla över om någon bok behöver bytas ut inför kommande vecka, berättar Bodil

Efter avslutat projekt sker sedan en längre utvärdering.

Massor av böcker att plocka ner i ungdomarnas väskor.

–Tanken är att ungdomarna ska vara läsande förebilder för barnen och de kommer förberedas med en utbildningsdag med mig och Christina Larsson som är bibliotekarie på Tegelbruket.

Som lärare ser hon ett stort behov av mer läsning i skolan. Många läser mindre och dessutom uppstår ofta ett "sommarlovstapp" där många barn inte läser så mycket på sommaren. Internationella studier, som Läsa äger pekar på, visar att 47% av barnen tappar i sin läsning under sommaren. Mest tappar de lässköra barnen – de som har allra jobbigast med sin läsning.

– Förhoppningsvis kan detta projekt bidra till att hålla läsningen mer levande på lovet, säger Bodil.

Förhoppningen är att projektet ska falla väl ut och att det växer i framtiden. Bodil Rös Henning ser gärna en större helhetssatsning på projektet så att fler kan ta del av det.

– Från andra städer ser man att bokutlåningen ökat efter projekten och det är ju verkligen jättebra. Hoppas vi kan se samma utveckling i Örebro, avslutar Bodil.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Fakta Läsa äger

Ett projekt som startade i Botkyrka av en Annelie Glamsare. Feriearbetande ungdomar går in på fritidshem under sommarlovet och läser barnböcker. Läsa äger finns på ett tjugotal orter i Sverige. Läsa äger är ett samarbete mellan olika aktörer som verkar för alla barns rätt till en läsande gemenskap.

Syftet är att elever/barn på sommarfritids ska få höra högläsning även under sommaren, få upp ett intresse för läsning och genom detta öka sin måluppfyllelse. Syftet är också att sprida rörelseglädje mellan lässtunderna.

Läsa äger är ett samverkansprojekt där bibliotek, skola, fritidshem, förskola, feriepraktikanter och vårdnadshavare alla är viktiga delar.

Annelie Glamsare blev utsågs till Årets läsfrämjare 2021 och projektet har bland annat bidragit att utlåningen på Fittja bibliotek har ökat med 600 %.

Läs mer på projektets hemsida: Läsa äger

Senast uppdaterad:

Publicerad: