Gå till innehåll

Centralt skolstöd

Från och med den 1/1 2023 finns inte längre Centralt skolstöd som organisation. Verksamheterna kommer istället att spridas till tre olika förvaltningar: Förskole- och grundskoleförvaltningen (Lotsen, Pedagog Örebro, Familjecentralerna, Perrongen, Sjukhusskolan, Bryggan, Samba), Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (Ingången, NP-resurs och samverkan och Kultur- och fritidsförvaltningen (KomTek, Örebro Naturskola).

Du hittar verksamheternas sidor i sökfunktionen eller i menyn.

Senast uppdaterad:  

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se