Gå till innehåll

Entreprenöriellt fokus i TekAway

TekAway utgår från kärnan i teknikdidaktik.

Det handlar om att eleverna ska få:

  • använda arbetssätt där de diskuterar och reflekterar,
  • prova, "göra misstag" och prova igen,
  • träna sig i att lösa problem på olika sätt.

Vi behöver vara uppmärksamma på hur vi formulerar uppgifter så att eleverna verkligen får uppgifter som fokuserar på processen. Det är i processen som lärandet sker.

Entreprenöriellt lärande utvecklar:

  • elevernas nyfikenhet samt förmåga att leka och lära,
  • självständighet och tillit till elevers egen förmåga,
  • elevers förmåga att iaktta och reflektera,
  • elevers förmåga att samarbeta och lösa problem.

...samtidigt som det stimulerar elever till att ta initiativ.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se