Gå till innehåll

Under fortbildningen får ni arbeta igenom vårt escape room.

Ni behöver samarbeta för att lösa olika uppdrag och på så sätt ta reda på den rätta koden.

Fokus för detta escape room är de entreprenöriella förmågorna. Genom att konstruera och hitta kreativa lösningar tränar vi detta tillsammans.

Detta escape room binder ihop alla våra teman för åk 4-6 och kan därför användas som bedömningsstöd. Du bör ha gått fortbildningarna åk 4-5-6 för att ha bakgrunden till de olika momenten i denna fortbildning.

Centralt innehåll Lgr 22

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exem­pel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Tekniska lösningar

  • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­man­foga­de med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Be­grepp som används i samband med detta.
  • Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, ar­mering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sök­ning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och mått­angi­vel­ser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se