Gå till innehåll

Årskurs 6 - El och konstruktion

Genom laborationsmaterial i form av glödlampor, lysdioder, sladdar och batterier undersöker vi den slutna kretsen.

Under fortbildningen

Vi jobbar med grundläggande kunskaper om el och komponenter som t ex slutna kretsar, serie och parallellkoppling.

Vi provar på hydraulik och pneumetik.

Vi konkretiserar genom att bygga ett rum i en skokartong. I rummet ska det finnas lampa och fläkt.

Centralt innehåll Lgr22

  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, t ex larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.
  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, t ex vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
rum i en skokartong

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se