Gå till innehåll

Årskurs 4 - Bygg och konstruktion

Genom laborationsmaterial undersöker vi hållfasta och stabila strukturer. Temat innehåller även konstruktionsövningar.

Under fortbildningen:

Vi lär oss om hållfasta och stabila strukturer.

Vi genomför konstruktionsövningar.

Centralt innehåll Lgr22

  • Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t ex skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Komtek

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se