Gå till innehåll

Sökinstruktioner för bildarkivet

Här hittar du instruktioner för hur du använder bildarkivet.

Visningslägen

I bildarkivet finns fyra visningslägen:

 • frimärksbild
 • lista
 • bildinformation
 • helbild

Bilderna kan i de olika visningslägena även visas som liten bild, mellanstor bild och stor bild. Detta gäller ej visningsläget "Lista".

Med hjälp av plus- och minusknapparna i sidhuvudet kan du utöka eller minska antalet kolumner och rader med bilder som visas.

Välja bilder

Det finns tre sätt att välja bilder:

 • Fritextsökning
 • Vänstermenyn (t.ex. ämne, årtionde, stadsdel)
 • Avancerad sökning

Fritextsökning

Enklaste sättet att söka är att skriva ett sökord i rutan i sidhuvudet och klicka på "Sök". Sökning sker då i flera fält samtidigt. Till exempel kan du söka på Drottninggatan, Hjärsta, Fotboll, Frimurarlogen eller Vasaskolan. Observera att sökning sker på varje ord var för sig. Använd dubbla citationstecken " " om du vill söka på flera ord i följd, t.ex. "Södra station".

Att söka en viss samling

Man kan söka på bildbeteckningen för att hitta alla bilder i en viss samling, till exempel PS-153- för Eiwor Thawenius samling, eller KAR- för att hitta bilder från Karolinska skolans arkiv. Vissa samlingar finns också att hitta under rubriken Samlingar i bildarkivets vänstermeny (kategoriträd).

Vänstermenyn

Via vänstermenyn kan du välja bilder. Det finns undernivåer för vissa kategorier. Genom att klicka på en kategori öppnas eventuell undernivå.
Du kan söka inom olika ämnesområden, men även geografiskt eller på ett visst årtionde.

De flesta kategorier visar olika ämnesområden. Till exempel:

 • Flygfoto
 • Fritid, med bl.a. undernivån Idrott, sport
 • Kommunikationer, med bl.a. undernivån Järnväg

Under kategorin "Årtionden" kan du välja till exempel 1930-tal.

Under kategorien "Stadsbilder" hittar du bostadsområden och stadsdelar i Örebro stad, men till exempel även torg, parker och speciella byggnader. Via kategorin "Landsbygd, tätorter" kan du välja orter antingen inom Örebro kommun eller i övriga länet.

Avancerad sökning

Valet "Avancerad sökning" finns i sidhuvudet. Här kan du söka på nedanstående fält ensamt eller i kombination med varandra.

Du kan i en rullgardinslista (drop-down) välja om sökningen ska ske på bl.a. Är, Börjar med, Innehåller. Innehåller är bra att välja då fälten ofta innehåller uppräkningar av till exempel namn eller ämnesord.

 • Motiv - här kan t.ex. namn på affärer finnas
 • Tidpunkt - här kan du söka ett visst årtal, eller till exempel "börjar med 189" för 1890-talsbilder.
 • Plats - här kan du söka på gata eller ortsnamn, använd valet "innehåller" för att även få träff på adresser av typen Nygatan-Köpmangatan
 • Kategorier - här kan man kombinera kategori med t.ex. tidpunkt
 • Ämnesord - mer generella ord som beskriver motivet, t.ex. midsommar, kanot, rälsbuss
 • Personer - använd valet "innehåller" då fältet ofta består av en uppräkning av namn
 • Bildnummer - här kan man söka en viss samling genom dess bildbeteckning följt av ett bindestreck (förkortningar hittar du under Fotosamlingar i menyn), t.ex. KAR- för fotografier från Karolinska skolan.

Det är möjligt att kombinera sökningar genom att i rullgardinslistan till vänster använda valen och/eller.

Till exempel sökningen:
Motiv: "innehåller midsommar" och Tidpunkt: "börjar med 195", ger midsommarbilder från 1950-talet.

Spara bilder

Du kan spara ner bilder genom att högerklicka på bilden och välja Spara bild. För att få ut största möjliga bild välj visningsläget "Bildinformation" eller "Helsida" och "Stor bild".

Skriva ut bilder

I visningslägena "Bildinformation" och "Helbild" finns en utskriftsknapp ovanför bilden. För att få ut största möjliga bild välj visningsläget "Bildinformation" eller "Helsida" och "Stor bild" och välj därefter utskrift. Frimärksbild och lista skrivs ut med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Valet av liten bild, mellanstor bild och stor bild påverkar hur stor bilden blir även på utskriften.

Bildfrågan och bildteman

Bildfrågan och bildteman är särskilda typer av kategorier. Bildfrågan innehåller bilder som vi söker uppgifter om. Bildteman visar olika urval av bilder.

Kommentera bild

Det finns möjlighet att lämna kompletteringar och rättelser till bilder. Detta kan du göra för respektive bild i visningsläget "Bildinformation". Kommentarerna skickas via ett formulär till stadsarkivet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se