Julhandel förr i tiden

I Folkminnen från Örebro har vi hämtat följande om julhandeln i slutet av 1800-talet. Örebro stadsarkiv passar därmed på att önska alla God Jul!

"I stadens affärer var det stor brådska före jul. Både stadsbor och lantbor gjorde sina uppköp under de två veckorna närmast jul. Då handlade man på en gång så mycket att det skulle räcka inpå nyår.

Man handlade salt, fisk, socker, kaffe, kryddor, mjöl, gryn, tobak och allt det en behövde och hade pengar till. Julklappar köpte man dagarna före jul.

/.../

Två kvinnor står bakom en disk i en affär.

Interiör från Jenny Gustafsson mjölk- & matvaruaffär, ca 1940

Den som hade varit en stadig kund under hela året i en viss affär, hade att påräkna en julklapp. Vanligen fick man välja. I hemmet gjorde man upp vad man bäst behövde och så föreslog man detta för handlaren. Om just den saken ställde sig för dyr, fick man välja en annan sak eller lägga emellan på den man hade bestämt sig för.

Julgranar står på ett torg. Ett flertal personer tittar på granar.

Julgransförsäljning på Stortorget, julafton 1922.

Nästan alla fick någon gåva, tobak, snus, parfym, tvål, karameller eller annan småsak. Handlaren visste, att man satte stort värde på den allra minsta sak.

Gubbarna fick gå in på kontoret och få sig några julsupar. Det var aldrig brukligt att knussla. Man kunde också få pruta bättre på varorna medan julhandeln pågick."

Sagesmän: Fru Olsson, född 1861 i Örebro. Förre murarmästaren Karl Lindberg, född 1865 i Örebro. Skorstensfejarmästaren Karl Sjösten, född 1872 i Norrtelje. Bosatt i Örebro sedan barnsben.¨

 

Text: Eva Lundberg

Litteratur: Folkminnen från Örebro, 1943.
Fotografier: REH-102, PS-227-106, bilderna är något modernare än texterna.

Ursprungligen publicerad som Månadens dokument december 2006.

Senast uppdaterad:

Publicerad: