Gas och el i folkets tjänst

413 fotografier, både glasplåtar och pappersbilder finns bevarade i arkivet efter Styrelsen för gas- och elverken. Fotografierna dateras från år 1894 till 1955.

Redan år 1859 bildades i Örebro ett gasbelysningsbolag med syfte att förse stadens gator och vissa byggnader med gasbelysning. Örebro stad stödde bolaget genom att teckna aktier.

År 1861 byggs ett gasverk i närheten av det så kallade Marsfältet på norr. År 1886 bygger grosshandlaren G. O. V. Lindgren ett elverk inne på en gård vid Vasagatan. Under 1890-talet byggs en kraftstation nere vid Skebäck och i Karlslundsfallen byggs en turbin för utvinnande av elkraft. De två senare byggdes av andra intressenter.

Sex män står vid maskiner i ett mörkt rum.

Gasverksarbetare jobbade i mörka och varma gasverkslokaler och var utsatta för den giftiga kolgasen och kunde därmed få olika förgiftningssymptom som huvudvärk och illamående.

År 1902 övertog Örebro stad samtliga aktier i gasbelysningsbolaget och hela gasdistributionen låg i stadens ägo. Örebro Elektriska AB bildas 1898, detta bolag köptes helt upp av staden 1907. Till följd av detta uppköp inrättades en ny styrelse 1911: Styrelsen för gas- och elverken.

Kvinna sitter vid bord med lampor. En ung man står brevid, hållandes en lampa.

På bilden bränner kvinnan glödstrumpor. Dessa var avsedda för pumpfotogenlampor samt gatubelysningen och innehöll ämnet Thorium som är radioaktivt. Antagligen hade gasverket försäljning till allmänheten av lysoljor (fotogen), lampglas, vekar, glödstrumpor och andra lamptillbehör.

Två män arbetar i en fabrikslokal.

Framställningen av lysgas skedde i retortugnar eller kammarugnar. Retorten på Örebro gasverk var horisontal. Efter att retorten blivit fylld med kol, fick det torrdestillera eller ”afgasa” för att tömmas helt och återanvändas. Vid retortugnar arbetades kontinuerligt.

1914 invigdes ett nytt gasverk vid Österängen. Fram till 1949 hade gasverket även lokaler för distribution på Järnvägsgatan, därefter flyttade även distributionsenheten ut till Österängen. Elverkets lokaler låg sedan G.O.V. Lindgrens tid kvar på Vasagatan och inskriptioner på fasaden skvallrar än idag om den tidigare hyresgästen. Gasen hade sin storhetsperiod under 1920-1930-talen men på 1950-talet började man diskutera avveckling av gasdistributionen på grund av elens starka frammarsch inom både hushåll och industri.

I samband med att elverksamheten växte sig ännu större med bland annat byggandet av ett värmeverk i Åby för fjärrvärme 1955, skapade man en ny övergripande förvaltning vid namn Industriverken 1956.


Text: Marie Esplund-Lynn

Fotografier: GASEL-0002, GASEL-0008, GASEL-0007.
Bildhantering:
Ingemar Larsson
Inskanning i Album: Jan Bernhardtz
Källa: Arkivet för Styrelsen för gas- och elverket.
Internetsökningar på glödstrumpor, gasversksarbetare och retortugnar.


Ursprungligen publicerad som Månadens bild mars 2005.

Senast uppdaterad:

Publicerad: