Gå till innehåll
  • Start
  • / Tema
  • / Övergångar från förskola till skola och fritidshem

Övergångar från förskola till skola och fritidshem

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp har beslutat en rutin för att säkerställa en likvärdig och trygg övergång från förskola till skola och fritidshem.

Syftet med rutinen är att tydliggöra arbetsgången i samarbetet mellan förskola och förskoleklass för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Rutin och blanketter är beslutade och ska användas av kommunala förskolor och skolor men är frivillig men önskvärd för fristående verksamheter att använda.

Inför övergångar ska vi utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i
utbildningen för att skapa sammanhang och få förståelse för varandras verksamheter.
Det ska finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras
vårdnadshavare inför övergångar från förskola till förskoleklass, skola och fritidshem.
Samarbetsformerna kan se olika ut beroende på verksamheternas förutsättningar.

Läs mer på Skolverkets sida: Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Samverkansmål mellan förskola och skola/fritidshem

  • Att ge varje barn så goda förutsättningar som möjligt till fortsatt utveckling och
    lärande i en trygg övergång mellan förskola och förskoleklass.
  • Att öka samsyn och samarbete mellan utbildningsformerna.

Pedagogiskt utbyte

Rektorerna i förskola och skola samverkar för att skapa förutsättningar och
erfarenhetsutbyte för personal inom förskola och förskoleklass. Detta för att underlätta
övergången i ett konstruktivt samarbete. Samarbetet kan till exempel ske i gemensamma
nätverksträffar och/eller workshops.

Dokument

Separat blankett fylls i av barn, vårdnadshavare och arbetslag eller ansvarig förskollärare.

Separat blankett fylls i av arbetslag och specialpedagog. Vårdnadshavare ska vara delaktiga och godkänna informationen. Skolan ansvarar för att dokumentationen sparas i Prorenata.

Uppskjuten skolplikt

Här hittar du rutin och information vid ansökan om uppskjuten skolplikt samt mall för utlåtande från förskolan.

Årshjul kring övergångar

Kontaktperson

Anna Stålhök, Planerare Förskole och grundskoleförvaltningen
019-21 12 74, anna.stalhok@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se