Gå till innehåll

Här hittar du information och anmälan till lektioner på Kretsloppslandet som vänder sig till årskurs F-3.

Vatten, avlopp och avfall – en miljölektion för årskurs F-2

Kan en sophög prata? Kan sopor vara värdefulla? Är det möjligt att spela toalettbasket eller se bajskorvar åka till reningsverket? Kom till oss på en annorlunda och magisk lektion!

Lektionens syfte är att eleverna får upptäcka och lära känna vår interaktiva utställning samtidigt som de får en inblick hur vi förbygger sopor, hur det kan komma rent vatten i våra kranar och hur våra bajskorvar och vårt matavfall blir biogas!

Vi startar lektionen i vårt välkomstrum för att sedan bli nedspolade i avloppsröret till Kretsloppslandets vatten- och avfallsavdelning. Vi avslutar med ett gemensamt experiment i vårt labb.

Besöket är beräknat till cirka 90 minuter.

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kursplaner

Centralt innehåll

Naturorienterande ämnena åk 1−3

Material och ämnen

 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker.
 • Hur materialen kan återvinnas.

Hem- ock konsumentkunskap åk 1-6

Levnadsvanor

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Slöjd åk 1-6

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.
 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

Teknik åk 1-3

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Bli sopsmart – en miljölektion för årskurs 3

Bild på en moped lastad med olika saker

Det finns så många mobiltelefoner, men kan de bli till sopor eller rent av guldtackor?

Vi erbjuder en miljölektion om sopor i Kretsloppslandet som ett moment i samarbetet med KomTek och deras lärarfortbildningar i temat sopor för åk 3. Läs mer på KomTeks hemsida

Lektionen äger rum halvklassvis i Välkomstrummet, Caféet och Kretsloppslandets avfallssida.

Besöket är beräknat till cirka 90 minuter

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kursplaner

Centralt innehåll

Naturorienterande ämnena åk 1−3

Material och ämnen

 • Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker.
 • Hur materialen kan återvinnas.

Hem- ock konsumentkunskap åk 1-6

Levnadsvanor

 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Slöjd åk 1-6

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.
 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.

Teknik åk 1-3

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se