Gå till innehåll

Här hittar du information och anmälan till lektioner på Kretsloppslandet som vänder sig till årskurs 4-6.

Minska skräpet! En avfallslektion för årskurs 4-6

Färgburk och nagellack

Hur kan man minska sin miljöpåverkan och ändå ha tillgång till saker som ger livskvalitet? Vår livsstil skapar avfallsproblem. Finns det verkligen skräp på havsbotten? Och i rymden?

Lektionen synliggör olika typer av avfall, hur konsumtion påverkar miljön i stort, avfallsmängder i vardagen, avfallstrappan och hur material kan återvinnas.

Besöket sker i halvklass och innehåller teori och interaktion i avfallsutställningen i Kretsloppslandet.

Lektionen är cirka 90 minuter.

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Kursplaner

Centralt innehåll

Biologi årskurs 4–6

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kemi årskurs 4–6

Kemin i naturen, samhället och i människokroppen

 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Geografi årskurs 4–6

Hållbar utveckling

 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Teknik årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Från fytoplankton till vattnets kretslopp en vattenlektion för årskurs 4-6

Rött varmt vatten stiger i en kall bägare

Fem salta världshav fraktar syre och näring på vår planet! Ur våra kranar kommer det alltid rent sötvatten. Men hur kommer det dit? Och har alla människor det så?

Vi tar bland annat upp vattnets fantastiska egenskaper, vattnets väg i Örebro, vatten i vardagen, vi delar alla samma vatten, hur vatten renas och mycket mer!

I halvklasser genomförs vattenexperiment samt en interaktiv lektion i utställningen. En praktisk och teoretisk lektion som inbjuder till diskussion.

Lektionen är cirka 120 minuter.

Skolans värdegrund och uppdrag

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ur Övergripande mål och syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Kursplaner

Centralt innehåll

Biologi årskurs 4–6

Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kemi årskurs 4–6

Kemin i naturen, samhället och i människokroppen

 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.

Kemin i vardagen och samhället

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Geografi årskurs 4–6

Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Teknik årskurs 4–6

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se