RUC: Matematikdidaktiskt nätverk 26 september

Den 26 september bjuder RUC (Regionalt utvecklingscentrum) in till en nätverksträff under rubriken "Rik matematikundervisning – klassrumsforskning och läromedel". Träffen är kostnadsfri. Sista dag för anmälan är 19 september.

Nätverksträffen leds av Andreas Ryve, professor i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens universitet och gästprofessor vid Örebro universitet.

Eftermiddagen kommer handla om klassrumsforskning i matematik, vad som kännetecknar bra läromedel i matematik och diskussioner kring hur bra samverkan mellan lärare och forskare kan se ut. Mycket fokus kommer ligga på lärarens arbete och vad forskningen säger om lärares agerande i klassrummet och hur framförallt lärarhandledningar kan fungera som resurs för att etablera rik matematikundervisning.

Senast uppdaterad:

Publicerad: