RUC: Att skapa förutsättningar för praktikutvecklande forskningsprojekt

Är du som rektor/biträdande rektor i förskolan intresserad av att, som ett led i utvecklingen av verksamheten på din skola, skapa förutsättningar för praktikutvecklande forskningsprojekt? Vill du veta mer om vad det kan innebära och höra hur andra rektorer resonerar? Den 5 april bjuder RUC (Regionalt utvecklingscentrum) in till en inspirationsträff.

Välkommen till denna inspirationsträff: "Att skapa förutsättningar för praktikutvecklande forskningsprojekt förlagda i förskolan". Träffen leds av Ann Öhman Sandberg och Inger Eriksson, ansvariga för samverkansplattformen Örebro-ULF vid Örebro universitet.

Träffen är kostnadsfri – sista dag för anmälan är 24 februari.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?