Gå till innehåll

Här hittar du information och stöd kring betyg och bedömning.

Allmänt om betyg

Vid betygssättning gör lärare en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Från och med höstterminen i årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Eleven får terminsbetyg i slutet av varje termin. Slutbetyg ges i slutet av årskurs 6 och 9.

Vi har ett mål och kunskapsrelaterat betygssystem från F till A. E räknas som ett godkänt betyg medan A är högsta godkända betyg. F räknas som underkänt och ett - innebär att eleven inte varit tillräckligt närvarande för att få ett betyg.

Orebro.se – läs mer om betyg och bedömning

Sidan hittar du här!

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning.

Ändringarna innebär

  • att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
  • att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
  • att begreppen kunskapskrav och kravnivåer ersätts av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts
  • att läraren inte längre behöver utnyttja all tillgänglig information vid betygssättningen utan i stället ska göra en allsidig bedömning.

Läs mer på Skolverket!

Nya allmänna råd om betyg och prövning

Ladda ner råden här! (Skolverket)

Skolverket – betyg

Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform. Här finns också filmer om betyg och betygsättning.
Gå till sidan här!

Skolverkets bedömningsportal

Här hittar du bedömningsstöd i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial.
Gå till skolverkets bedömningsportal!

Bedömning och betyg SPSM

Här hittar du mycket information om betyg och betygssättning.
Gå till sidan här!

Lotsens Infotek – Bedömning och undantagsbestämelsen

Information om likvärdig bedömning och användning av undantagsbestämmelsen i syfte att tillgodose alla barns lika rätt till utbildning oavsett förutsättningar. Målgrupp: Grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Sidorna hittar du här!

Snart dags för betygssättning – "Pysa eller inte pysa"?

Artikel på Pedagog Örebro kring den ständigt aktuella frågan kring undantagsbestämmelsen och betyg.
Läs artikeln här!

UR Play

Streama program om betyg och bedömning.
Sidan hittar du här!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se