Gå till innehåll
 • Start
 • / Stöd, hjälpmedel & tips

Stöd, hjälpmedel och tips till dig som arbetar inom förskola och skola

Här har vi samlat olika typer av stöd som finns att tillgå för organisationer och förskolor/skolor i Örebro. För dig som pedagog finns här också olika typer av hjälpmedel och tips till din undervisning.

stöd, hjälpmedel och tips – DE SENASTE INLÄGGEN

För pedagoger: Inspiration och tips till din undervisning

Teknikåttan

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Teknikåttans klassiska tävling genomförs under vårterminen och består av en kvaltävling, en regiontävling och en rikstävling med final. Anmäl din klass senast den 25/1
Läs mer här!

Unga Reportrar

Unga Reportrar är en årlig journalistiktävling inom miljö och håll­barhet med chans att vinna 10.000 kr till klassen. Här får elever i årskurs 6–9 och gymnasiet chansen att lyfta viktiga frågor och visa nya perspektiv.
Läs mer här!

Grönsaksmålet

Åtta av tio äter för lite grönsaker. Det vill Grönsaksmålet – en skoltävling för alla femteklassare – förändra. Hela tävlingen är kopplad till läroplanen och har färdigt lektionsmaterial som genomförs under lektionstid. Bland ämnena som berörs finns svenska, biologi, matematik, idrott och hälsa, historia, bild och geografi. I prispotten finns 25 000 kronor som går direkt till klasskassan.
Läs mer här!

Mänskliga rättigheter är, tillsammans med folkhälsa och jämställdhet, en viktig del av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle. På sidan får du tips, råd och inspiration hur du kan jobba med mänskliga rättigheter i förskola och skola.

Likarättsutbildning

Drivs av Barnombudet i Uppsala län i samarbete med Östersunds kommun. Fem stycken likarättsutbildningar för barn/elever, personal och vårdnadshavare. Syftet är att stärka barns trygghet och öka kunskapen om möjligheten att få hjälp. De olika utbildningarna kräver inte några förkunskaper och är på grundläggande nivå. Utbildningarna erbjuds kostnadsfritt nationellt till förskolor och skolor. Utbildningen hittar du här!

Unicef

Unicef arbetar för att alla barn och ungdomar ska få lära sig mer om barnkonventionen och om hur barn lever världen över. Man tillhandahåller skolmaterial för olika årskurser och vill engagera skolor att både undervisa om barns rättigheter och praktisera rättigheterna i det dagliga arbetet. Materialet hittar du här!

Barnombudsmannen - mina rättigheter

Mina rättigheter.se riktar sig till barn och unga i alla åldrar. Här presenteras barnkonventionen utifrån olika områden så som rätten att påverka, att må bra, lika värde, familj och skola. Materialet hittar du här!

Rädda barnen

Här hittar du material som kan användas i undervisning om barns rättigheter och barns situation i världen. Materialet hittar du här!

Skolverket - betyg

Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform. Här finns också filmer om betyg och betygsättning.
Gå till sidan här!

Skolverkets bedömningsportal

Här hittar du bedömningsstöd i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer eller provmaterial.
Gå till skolverkets bedömningsportal

Bedömning och betyg SPSM

Här hittar du mycket information om betyg och betygssättning.
Gå till sidan här!

Snart dags för betygssättning - "Pysa eller inte pysa"?

Artikel på Pedagog Örebro kring den ständigt aktuella frågan kring undantagsbestämmelsen och betyg.
Läs artikeln här!

 • Region Örebro län hjälper dig som vill arbeta med filmpedagogik i förskolan och skolan. Sidan hittar du här!
 • Filminstitutets filmpedagogiska verksamhet är en informations- och kunskapskälla för alltifrån regionala filmverksamheter och kommuner till enskilda skolor och lärare. Sidan hittar du här!

Utbyten.se

På Universitets- och högskolerådets webbplats Utbyten.se hittar du information och inspiration för internationellt samarbete och utbyte.
Gå vidare till Utbyten.se

Artiklar om utbyten

 • Erasmusprojekt med fokus på digitala kompetensen i klassrummet
  I denna artikel kan du läsa om hur lärare på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade deltagit i Erasmusprojektet "Effective E-Learning System Based on Digital Competences" tillsammans med skolor från Lettland, Kroatien, Rumänien, Portugal och Grekland.
 • Trots stora skillnader – liknande skolutmaningar i Togo och Sverige
  Vilka skolutmaningar finns i Togo och vilka likheter och skillnader finns med den svenska skolan? Marie Johansson och Annika Molin på Drottning Blankas Gymnasieskola i Örebro fick chansen att åka på konferens till det afrikanska landet och tog med sig massor med erfarenhet hem.

24 digitala tips för klassrummet

Vår julkalender 2018 tipsade om ett digitalt hjälpmedel varje dag.
Sammanställningen hittar du här!

24 digitala tips för klassrummet del 2

Vår julkalender 2019 tipsade om ett nytt digitalt hjälpmedel varje dag.
Sammanställningen hittar du här!

Sammanställning på digitala verktyg för klassrumskommunikation

Hittar du här!

Film om digitala verktyg för läsa och skriva

Hittar du här!

Örebros handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022 

Hittar du här! Pdf, 342.5 kB.

Örebro kommuns objektsspecialister

Hör av dig/er till dessa om ni behöver hjälp och stöd: Via kommunsupport: ring 2000 eller maila kommunsupport@orebro.se. eller via e-tjänsten: https://serviceintern.orebro.se/IN350

Objektspecialister digitalt lärande

Andreas Gillberg – Objektledare
Annie Jonasson - Pedagogiska verktyg
Henrik Cassel - Pedagogiska verktyg
Emil Jansson - Pedagogiska verktyg
Jenny Tahvanainen - Pedagogiska verktyg
Peder Andersén - Pedagogiska verktyg
Jonas Undestam - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Annica Duberg - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Pia Malmberg - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Sofie Grönberg- Barnomsorg, utbildning och elevhälsa

Infosidor på Intranätet:

https://intranat.orebro.se/servicestod/it/verksamhetssystem/forskolaskolavuxenutbildningverksamhetssystem.11671.html

Guiden - Kunskapsbank för Örebros digitala arbetsmiljö (för dig som jobbar i Örebro kommun)

Hittar du här!

Örebro kommuns nuvarande kommunlicenser

NE.se

 • NE Kunskapstjänst kommungemensamt avtal för förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen.
 •  Styrgrupp för digitaliseringen tog beslut att endast förskola och grundskola skulle ingå avtal med NE Digitala läromedel.

Inläsningstjänst (ILT)

 • Förskola, Lotsen – Polyglutt
 • Grundskola, särskola, Perrongen, Lotsen - Polylino
 • Grundskolan, Gymnasiet och Vuxenutbildningen - Begreppa, Inlästa läromedel

Inläsningstjänst erbjuder Inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk, utbildningar och tester för kartläggandet av dyslexi.
Blogg om Inläsningstjänst hittar du här!

Hur fungerar det med konton och administration i kommunen - Kommunens riktlinjer hittar du här! Pdf, 247.7 kB. (Pdf, 247.7 kB)

Kundsupport från Inläsningstjänst hittar du här!

Widgit online – Kommunlicens

Ritade tecken – Kommunlicens

Lärplattform

 • Unikum – Förskola
 • ITS Learning – Grundskola och Gymnasiet
 • Fronter – Vuxenutbildning

Digitala prov

 • Exam.net – Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildning

SpellRight – Kommunlicens

Stava Rex – Kommunlicens

ClaroRead plus – Kommunlicens

Microsoft Office

 • Förskola, Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen

Logga in på office 365

Skolplus – Kommunlicens

Bingel – Kommunlicens

Skola 24 - Närvarosystem

Läs mer om skola24 här

Läs mer om övriga assisterande verktyg i Örebro kommun här.

Skolverkets lärportal – digitalisering

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor.

Gå till digitaliseringsdelen i Skolverkets lärportal

Lärande för hållbar utveckling

Samlingssida på Pedagog Örebro som ger dig tips, idéer och inspiration för din undervisning i hållbar utveckling.
Sidan hittar du här.

Örebro naturskola

Örebro naturskola, som ligger vid Naturens hus, jobbar bland annat med lärarfortbildning inom utomhuspedagogik.
Läs mer om och anmäl dig till Örebro naturskolas fortbildningar för pedagoger

Pedagogiskt material - naturskolan

Kretsloppslandet

I denna interaktiva utställning erbjuder vi miljölektioner för de yngsta F–3, avfalls- och vattenlektioner för årskurs 4–9 samt miljölektioner för gymnasiet.
Läs mer om Kretsloppslandet och boka klassbesök

Pedagog Örebro är en del av ett större nätverk av pedagogsajter runt om i Sverige. Alla har vi samma mål – ett ökat kollegialt lärande och att främja dela-kulturen inom skolan och förskolans värld. Nedan följer en lista på andra sajter att besöka.

Lärtorget Göteborg
Pedagog Borås
Pedagog Dalarna
Pedagog Halmstad
Pedagog Jönköping
Pedagog Malmö
Malmö delar
Pedagog Mälardalen
Pedagog Mölndal
Pedagog Skurup
Pedagog Stenungsund
Pedagog Stockholm
Pedagog Sundsvall
Pedagog Uppsala
Pedagog Varberg
Pedagog Värmland
Pedagog Växjö
Pedagogsajten Familjen Helsingborg

Experimentum

Experimentum är är ett komplement till förskolorna i intraprenaden Varberga förskolor och
öppnades januari 2012 med inspiration från det italienska återbruksfenomenet ReMida. Här får barn och pedagoger möjlighet att utforska barnens nyfikenhetsfrågor på nya vis, i
annat format eller med nytt material i Experimentums återbruks- och ljusateljé.
Läs artikel om Experimentum
Kontakta Experimentum

Finn upp!

Finn upp! är ett kostnadsfritt verktyg för dig som vill arbeta med entreprenöriellt lärande via Lgr 11.
Gå till Finn upp!

KomTek

KomTek erbjuder fortbildningar inom teknik och entreprenörskap för pedagoger inom förskola och grundskola.
Läs mer om och anmäl dig till KomTeks fortbildningar för pedagoger

Skolverkets lärportal – teknik

I lärportalen hittar du material för att utveckla den digitala undervisningen tillsammans med dina kollegor.
Gå till teknikdelen i Skolverkets lärportal

UF - Ung företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) erbjuder bl.a. utbildningar och läromedel för lärare och elever i grund- och gymnasieskolan.
Läs mer om UF - ung företagsamhet
Gå till UF:s lärarsida - grundskolan
Gå till UF:s lärarsida - gymnasiet

Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro är en resurs- och samverkansgrupp. De kan erbjuda stöd i frågor som rör förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.
Lektionsmaterial från Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro (uppdaterad 2021-02-22) Pdf, 190.9 kB.

Ett ickedömande samtal - Stödmaterial och kommentarer till filmer om antisemitisk, antiziganistisk, eller annan diskriminerande propaganda. Materialet är framtaget av Samuel Engelhardt i samverkan med Göteborgs stads grundskoleförvaltning och Levande historia Göteborg. Materialet hittar du här!

Extremkoll.se tar upp ämnen som på olika sätt påverkar oss och kan göra oss mottagliga för, eller stärka oss mot, våldsbejakande- och hatpropaganda på nätet. Här får du information genom videor, bilder och snabbfakta. Här finns också undervisningmaterial att ta del av. Extremkoll.se hittar du här!

Örebro läns bildningsförbund: Demokrati och val

På Örebro läns bildningsförbunds webbsida finns aktiviteter inom folkbildingen med temat demokrati samlade.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Prata demokrati och politik i skolan

I år är det valår och därmed också Skolval 2022 till riksdagen. Ett tillfälle att prata demokrati och politik i klassrummet. MUCF:s Demokratipaket till skolan är fullt av lektionsupplägg, tips och idéer! Materialet hittar du här!

Utbildningsmaterialet i ”Vadå diskriminering? från Örebro Rättighetscenter

Består av en inspelad föreläsning, en lärarhandledning, ett översiktsblad över diskrimineringslagen, instuderingsfrågor och reflektionsfrågor. I föreläsningen redogörs för vad diskriminering innebär och vilket skydd som finns enligt lag. Det framkommer även fördjupande information om diskrimineringsgrunderna, diskrimineringsformerna och de skyddande samhällsområdena.

Örebro Rättighetscenter erbjuder kostnadsfria skolpass för gymnasieelever och utbildningar för pedagoger till ett förmånligt pris. Läs mer här!

Stopp! Min kropp!

Material från Rädda barnen om hur man som vuxen kan prata med barn om kroppen, om sexualitet och var gränserna går
Materialet och vägeldning på Rädda Barnens hemsida – hittar du här!
Webbsänd föreläsning om Stopp! Min kropp! – hittar du här!

Likarätt

Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor. Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier. Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder.
Materialet hittar du här!

Lajka – för en schysst nätvardag

Lajka är en digital plattform med material för att ge elever, lärare, annan skolpersonal och föräldrar tillgängliga verktyg för att hjälpa till att skapa en schysst nätvardag.
Lajka hittar du här!

Skolverkets lärportal – värdegrund

I lärportalen hittar du olika moduler som kan användas i arbetet med värdegrunfsfrågor på din skola.
Gå till värdegrundsdelen i Skolverkets lärportal

Vägledande samspel (ICDP)

Vägledande samspel (ICDP) är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn.
Anmäl dig till vägledarutbildningar och nätverksmöten
Läs mer om ICDP på orebro.se.

Material från Skolverket om värdegrund

Information och stödmaterial
Hittar du här!

Vardegrunden.se

Färdiga lektioner om värdegrund i förskola/skola
Hittar du här!

Örebromodellen – för en jämlik förskola

Kastanjens förskola i Örebro påbörjade ett projekt hösten 2016 med fokus på normkreativitets- och jämlikhetsfrågor. Förskolan utvecklade ett verktyg med namnet Örebromodellen – för en jämlik förskola. Modellen är tänkt att bidra till ökad måluppfyllelse i förskolan och kan användas inom flera ämnesområden i verksamheten.
Materialet hittar du här!Pedagog Örebro

...som du besöker just nu, är en mötesplats på webben som syftar till att stödja pedagogers och skolledares professionella utveckling.
Gå till startsidan på Pedagog Örebro.

Fortbildning/kompetensutveckling

Didaktiska nätverk

RUC erbjuder bl.a. kostnadsfria ämnesdidaktiska nätverk för pedagoger och skolledare.
Se program för aktuella didaktiska nätverk och anmäl

Lotsens infotek

Här hittar du information, inspiration och stöd i att komma igång inom en rad olika områden.
Här hittar du Lotsens infotek

Pedagog Örebros kalendarium

Här hittar du aktuella kurser och fortbildningar för dig som är pedagog

Digitalisering i Örebro kommun

Här hittar du aktuella fortbildningar inom digitalisering i Örebro kommun

Skolverkets sida om kompetensutveckling

Här finns mer än hundra kurser och utbildningar för flertalet skolformer.

För förskolor/skolor: Stöd till din verksamhet

Örebros handlingsplan för digitalisering inom förskola och skola 2019-2022

Hittar du här! Pdf, 342.5 kB.

Örebro kommuns objektsspecialister

Hör av dig/er till dessa om ni behöver hjälp och stöd: Via kommunsupport: ring 2000 eller maila kommunsupport@orebro.se. eller via e-tjänsten: https://serviceintern.orebro.se/IN350

Objektspecialister digitalt lärande

Andreas Gillberg – Objektledare
Annie Jonasson - Pedagogiska verktyg
Henrik Cassel - Pedagogiska verktyg
Emil Jansson - Pedagogiska verktyg
Jenny Tahvanainen - Pedagogiska verktyg
Peder Andersén - Pedagogiska verktyg
Jonas Undestam - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Annica Duberg - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Pia Malmberg - Barnomsorg, utbildning och elevhälsa
Sofie Grönberg- Barnomsorg, utbildning och elevhälsa

Infosidor på Intranätet:

https://intranat.orebro.se/servicestod/it/verksamhetssystem/forskolaskolavuxenutbildningverksamhetssystem.11671.html

Örebro kommuns nuvarande kommunlicenser

NE.se

 • NE Kunskapstjänst kommungemensamt avtal för förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen.
 • Styrgrupp för digitaliseringen tog beslut att endast förskola och grundskola skulle ingå avtal med NE Digitala läromedel.

Inläsningstjänst (ILT)

 • Förskola, Lotsen – Polyglutt
 • Grundskola, särskola, Perrongen, Lotsen - Polylino
 • Grundskolan, Gymnasiet och Vuxenutbildningen - Begreppa, Inlästa läromedel

Widgit online – Kommunlicens

Ritade tecken – Kommunlicens

Lärplattform

 • Unikum – Förskola
 • ITS Learning – Grundskola och Gymnasiet
 • Fronter – Vuxenutbildning

Digitala prov

 • Exam.net – Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildning

SpellRight – Kommunlicens

Stava Rex – Kommunlicens

ClaroRead plus – Kommunlicens

Microsoft Office

 • Förskola, Grundskola, Gymnasiet och Vuxenutbildningen

Skolplus – Kommunlicens

Bingel – Kommunlicens

Skola 24 - Närvarosystem

Office 365

Officepaketet (bl.a.word, power point och exel) för elever och pedagoger inom Örebros kommunala skolor

Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder, så kallat tilläggsbelopp.
Läs mer och ansök om tilläggsbelopp

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.
Läs mer om Lotsen 

Vägledning till dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Hittar du här!

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.
Läs mer om Lotsen

Örebro naturskola

Örebro naturskola, som ligger vid Naturens hus, jobbar bland annat med lärarfortbildning inom utomhuspedagogik.
Läs mer om Örebro naturskola

Kretsloppslandet

I den interaktiva utställningen Kretsloppslandet erbjuder vi kostnadsfria lektioner inom hållbar utveckling, globalt och lokalt för Örebro kommuns elever från förskoleklass till gymnasieskola.

Läs mer här

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Kompassens verksamhet ingår sedan hösten 2019 i Lotsen.
Läs mer om Lotsens verksamhet här!


Nyanlända elever i skolan

Här får du som arbetar i skolan information som rör nyanlända elevers skolgång.
Gå till webbplatsen

Perrongen

Hos Perrongen får nyanlända föräldrar, barn och ungdomar information om den svenska skolan och förbereds inför skolstarten.
Läs mer om Perrongen

Skapande skola

Skolor inom Örebro kommun kan sedan starten 2008 söka "Skapande skola-bidrag" och på så sätt få möjlighet till avgiftsfria kulturupplevelser. Bidraget får bl.a. användas till inköp av professionell kulturverksamhet och insatser som främjar elevernas eget skapande.
Läs mer om Skapande skola

Kulturskolan

I örebro samverkar Kulturskolan och grundskolan för att elever ska få möjlighet till kulturupplevelser som är avgiftsfria.
Läs mer om Kulturskolan och skolans samverkan

Portal för Skrivutveckling på Pedagog Örebro

Här finner du information om det som rör alla barn och elevers språkutveckling. Sidan är ett stöd för skolorna i Örebro just när det kommer till att arbete kring språk-, läs- och utveckling, språkutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och nyanlända.
Gå till sidan här!

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor och förskolor samt erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor och förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.
Läs mer om Lotsen

Elever som pratar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i grundskolan och i gymnasieskolan.
Läs mer om modersmålsundervisning

Teckenspråk

Språkrådets publikation "Med blick på modersmålet" (2019) handlar om språksituationen för hörande barn till döva och modersmålsundervisningen i svenskt teckenspråk
Läs mer och ladda ned publikationen här!
Läs mer om Teckenspråk i Örebro kommun.

Informationsartikel hittar du här

Mer information om vem som får låna talböcker hittar du här

Biblioteksanställda kan ansöka om att bli Legimusregistrerare. Mer information om detta hittar du här

Demokonto för lärare hittar du här

Vanliga frågor och svar från myndigheten för tillgängliga medier hittar du här

Centrala trygghetsgruppen

Trygghetsgruppens syfte och mål: vara en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det ska ske genom att:

 • Bidra med analyserade underlag till förvaltningens ledningsgrupp gällande de mål som ska följas upp
 • Utveckla trygghetsarbetet i Örebro kommun
 • Föreslå utvecklingsområden för huvudmannen
 • Ge kompetenshöjande generella insatser till skolenheternas trygghetsteam
 • Säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga trygghetsplaner

Behöver din förskola eller skola stöd i trygghetsarbetet? Kontakta Gustaf Brandell, som leder trygghetsgruppens arbete: gustaf.brandell@orebro.se, 019-21 44 40

Örebro Rättighetscenter

Örebro Rättighetscenter är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som driver en antidiskrimineringsbyrå i Örebro län. Det innebär att de arbetar med rådgivning, utbildning och påverkansarbete. Örebro Rättighetscenter erbjuder utbildningar för pedagoger till ett förmånligt pris.

- Utbildningspaket riktat mot skolor kommer under hösten 2020.

Örebro rättighetscenter hittar du här!

Centrum för våldsbejakande extremism

Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro är en resurs- och samverkansgrupp i första hand riktad mot kommunens personal. I gruppen finns kompetens gällande våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete, områdesutveckling/folkhälsa, våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och polisfrågor. De kan erbjuda stöd i frågor som rör förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. De erbjuder utbildning eller information anpassad till er verksamhet. Stödet kan gå till grupper eller enskilda. De erbjuder även konsultation.

Kontakta Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro

Centralt skolstöd

Centralt skolstöd är en avdelning som består av olika verksamheter som alla syftar till att stötta och utveckla förskolan och skolan i Örebro kommun.
Läs mer om Centralt skolstöds verksamheter

Stöd till elever utanför ordinarie verksamhet

Stöd för– dig som har svårt att få vardagen att fungera och har, eller tror att du har ADHD, Autismspektrumtillstånd eller liknande neuropsykiatriska svårigheter. Om du är 15–24 år och skriven i Örebro kommun kan du vända dig till NP resurs och samverkan, om du t.ex. behöver stöd, vägledning och strategier för att klara vardagen bättre.
Läs om NP-resurs och samverkan här!

Ibland har barn och ungdomar en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom kommunen och Region Örebro län. Sambasamordnarnas uppdrag är att utifrån en helhetssyn, med barns och ungas bästa i fokus, organisera och leda samverkansarbetet.
Här hittar du kontaktuppgifterna

Sjukhussskolan fungerar som en bro till hemskolan och ger eleverna kontinuitet i lärandet. Undervisningen vill också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför den fortsatta skolgången.
Läs mer om Sjukhusskolan

Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro kommun för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga till någon som dricker för mycket, använder droger och/eller missbrukar läkemedel.
E-post: sputnik@orebro.se
Tfn: 019-21 10 00 (Fråga efter Sputnik)

Stödcentrum för unga brottsutsatta finns till för dig som har blivit utsatt för brott, är i åldern 12–20 år och söker stöd för att gå vidare efter händelsen. Det vi pratar kring är tankar, känslor, skuld, självkänsla, förövaren, anhöriga, vänner med mera. Brottet behöver inte vara polisanmält.

Läs mer om Stödcentrum för unga brottsutsatta

Stöd till unga föräldrar

Unga mammor och pappor är en öppen verksamhet dit unga föräldrar kan vända sig för att få råd och tips i sitt föräldraskap.
Läs mer om Unga mammor och pappor
Unga mammor och pappor på Facebook

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se