Tillgänglig information om coronaviruset

I dessa dagar prövas samhället på en rad sätt. Ett handlar om i vilken utsträckning vi kan förmedla tillgänglig – och inte minst språkligt tillgänglig – information.

Här nedan följer några länkar med information om viruset och hur vi kan skydda oss och varandra med BILDSTÖD.

Kanske kan dessa vara bra stöd för samtal med elever eller andra i vår omgivning.

Att uppleva delaktighet handlar bland annat om att vara informerad, förstå vad det är och innebär, kunna göra ”rätt” så långt vi nu rekommenderas och om att kunna uttrycka sina tankar och eventuell oro. En del av våra elever i skolorna är i en språklig sårbarhet och då innebär en likvärdig information med bild och text som stannar kvar och fördjupat kan samtalas runt ett gott verktyg.

Allt gott och tillsammans gör vi skillnad!

/Helena Wilkås, logoped på Lotsen, Centralt skolstöd

Sidor med bildstöd om corona-viruset / covid-19.

Från Symbolbruket:

Om coronaviruset

Symptom

Tvätta händerna

Från Myndigheten för delaktighet:

Tillgänglig information om pågående smittspridning - här finns också bra länkar till andra sidor

Från DART/Västra götalandsregionen:

Material och tips på tillgänglig information om corona-viruset / covid-19.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!