Sju timmar om källkritik

sex steg i utvecklingspaketet

Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att klara studierna i olika ämnen samt för kunna verka aktivt i vår demokrati, men det är även ett av skolans uppdrag som skall genomsyra alla barn och ungdomars skolgång från förskoleklass till gymnasieskola. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen och lärarens utmaning i detta uppdrag är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor.

Skolverket har därför arbetat fram ett utvecklingspaket som syftar till att främja arbetet med just detta i skolverksamheter genom att bl.a. inspirera till samtal om källkritik bland lärare.

I det här utvecklingspaketet arbetar lärare kollegialt med ett material där alla delar utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Paketet är indelat i sex steg och beräknas, precis som rubriken antyder, ta ungefär sju timmar.

Varför inte planera in att arbeta med detta utvecklingspaket på nästa studiedag eller ta 30 minuter av eftermiddagskonferenser i anspråk varje vecka under vårterminen för att arbeta med de sex stegen.

Länkarna nedan tar er till steg 1 i respektive utvecklingspaket. För att navigera vidare till steg 2 klickar ni i menyn till vänster:


Sju timmar om källkritik för yngre elever >>>


Lycka till!


/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Tack för ditt svar!