Gå till innehåll

Informationsuppdrag grundsärskolan

Här hittar du information kring Lotsens informationsuppdrag gällande processerna Mottagande och skolplacering i grundsärskolan.

Lotsen har i uppdrag att informera vårdnadshavare samt barn- och elevhälsoteam om processerna:

  • Mottagande till grundsärskolan
  • Skolplacering i grundsärskolan

Rektor ska kontakta Lotsen för ett informationsmöte när en frågeställning om annan skolform väcks gällande ett barn eller en elev. Kontakta Lotsen via mail lotsen@orebro.se. För mer information om processerna klicka på länken nedan.

Specialpedagog på Lotsen har även i uppdrag att medverka i referensgruppen för behörighetsprövning gällande skolformen grundsärskola.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se